Blogi ja
tiedotteet

On Pisaran aika!

Seuraavan hallituksen pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä pääkaupungin tasapainoiselle kehitykselle. Koko maan raideliikenteen toimivuus vaatii Helsingin ratapihojen uudelleenjärjestelyn ja tämä taas edellyttää päätöstä

Lue kirjoitus

Meillä on vain yksi maapallo

Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme suurin yhteiskunnallinen haaste. Maapallon lämpeneminen koskettaa meitä jokaista ja erityisesti tulevia sukupolvia. Haluan edistää oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä

Lue kirjoitus

Koulutus avaa ovia tulevaisuuteen

Suomen yksi tärkeimpiä voimavaroja on koulutus ja tulevaisuuden kasvu perustuu korkeatasoiselle osaamiselle sekä uusille innovaatioille. Koulutuksella ja oppimisella on valtaisa merkitys lapsen ja nuoren pärjäämiselle.

Lue kirjoitus

Vaaliteemani: Tasa-arvoiset lähipalvelut

Tasa-arvoiset lähipalvelut ovat jokaisen suomalaisen oikeus. Kansanedustajana  tekisin työtä seuraavien tavoitteiden puolesta: Perheiden päivähoito-oikeuden palautus koko maahan. Oppivelvollisuusiän nosto ja toisen asteen koulutuksen tekeminen maksuttomaksi.

Lue kirjoitus