Idän sydän

Myllypuro katsoo tällä hetkellä vahvasti tulevaisuuteen. Aluetta kehitetään monesta eri näkökulmasta ja tähän olen myllypurolaisena poliitikkona erittäin tyytyväinen. Suuren kiitoksen ansaitsee myös aktiivinen yhteisömme, joka tekee loistavia aloitteita alueen kehittämiseksi.

Haluaisin kääntää katseen viime aikojen onnistumisiin. Suurin viime aikojen uudistus on varmastikin Metropolian Myllypuron kampuksen valmistuminen. Uusi kampus on tuonut viime syksystä alkaen Myllypuroon 6000 opiskelijaa ja 500 henkilökunnan jäsentä.  Kampus uudistaa merkittävästi Myllypuron imagoa ja tuo laadukkaat opiskelumahdollisuudet Itä-Helsingin sydämeen.

Aluekehityksen kannalta tämä suuri kampus on äärimmäisen merkittävä alueellemme. Se vahvistaa yritystoimintaa, lisää työpaikkoja sekä suoraan että välillisesti ja lisää alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Metropolian kampuksen saapuminen tänne on entistä vahvempi peruste sille, että liikennejärjestelyt laitetaan vastaamaan nykyisiä volyymeja. Kaikki varmasti tiedämme, että Myllypuron Kehä I:n liikennevaloliittymä on erittäin vilkkaasti liikennöity ja valitettavasti myös onnettomuusherkkä. Tilanne tulee korjata pian. Olenkin erittäin tyytyväinen siihen, että Suomen hallitus myönsi tälle vuodelle rakennussuunnittelun käynnistämiseen 500 000 euron määrärahan. Tämä mitä toivottavimmin johtaa siihen, että muutostyöt voidaan aloittaa pian.

Valmistuneista ja suunnitteilla olevista hankkeista on hyvä kääntää katse kohti seuraavia uudistuksia. Olen Myllypuro-seuran kanssa samaa mieltä siitä, että metroasemassa ja sitä ympäröivässä korttelissa on valtavasti potentiaalia. Sen yhteyteen tulisi rakentaa monipuoliset, nykyaikaiset sekä alueen asukkaita tukevat lähipalvelut. Kyseessä on liikenteen solmukohta, johon sijoittaminen vahvistaisi myönteisiä aluevaikutuksia.

Olen sitä mieltä, että palvelut on hyvä tuoda sinne, missä ihmisten arki on. Se on sekä ympäristöteko että perheiden ja yhteisöjen arkea helpottava tekijä. Kun koulu, työpaikat harrastukset ja palvelut ovat kaikki lähellä on yhteisöllä mahdollisuus kehittyä uusille tasoille. Myllypurossa on potentiaalia kasvaa Itä-Helsingin sydämeksi.

Julkaistu Myllyviestissä viikolla 11, 2020

Jaa kirjoitus