På svenska

Sakkunnig. Omtänksam. Samarbetsvillig.

Jag är riksdagsledamot för Finlands Socialdemokratiska Parti och ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. I riksdagen är jag medlem i stora utskottet och förvaltningsutskottet och ersättare i finansutskottet och miljöutskottet.

Jag föddes i Helsingfors, som blev min hemstad för hela min barndom och ungdom. Där gick jag i skolan och tog studenten vid naturvetenskapliga gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio. Sedan flyttade jag till Rovaniemi för att studera och avlade magisterexamen i samhällsvetenskaper vid Lapplands universitet.

Jag har bott i olika stadsdelar i Helsingfors, t.ex. i Tranbacka, Mellungsby och Vallgård. Nuförtiden är jag bosatt i Kvarnbäcken. På fritiden sysslar jag gärna med volontärarbete, särskilt vill jag förbättra livet för barn som far illa och därför är verksamheten i Rädda Barnen nära mitt hjärta.

Som politiker vill jag främja jämlika tjänster till alla, ett rättvis arbetsliv och omsorg om barn och äldre. För mig är det viktigt att vara med och bygga upp Finland som är rättvis och blickar framåt. I politiken uppskattar jag förmågan att nå resultat och förändra saker när det behövs. Detta kräver både samarbetsvillighet och beslutsamhet – och en samarbetsvillig, engagerad och optimistisk politiker vill jag vara.