Uudenmaan palvelusektori kovien kuukausien edessä

Koronavirus iskee kovaa palvelusektoriin Uudellamaalla, joka on pääkaupunkiseudulla suurin työllistäjä. Moni alan toimija kantaa suurta huolta siitä, miten tästä ajasta selvitään. Myös lovi kuntien talouteen tulee olemaan kova. Kun yritykset sulkevat oviaan ja työntekijöitä lomautetaan, kuntavero- ja yhteisöverotulot supistuvat. Tilanne jakaa työnantajia kahteen eri ääripäähän: Niihin, joilla työvoimasta saattaa jopa olla pulaa ja niihin, joiden selviäminen kriisistä on vaakalaudalla.

Tätä ääripäiden kärjistymistä Suomen hallitus pyrkii ehkäisemään nopealla aikataululla. Hallitus antoi viime perjantaina esityksen yritysten ja talouden tukitoimista yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, jonka myötä kriisitoimien mittaluokka nousee 15 miljardiin euroon. Suurin osa tästä paketista koostuu laina- ja takausvaltuuksien nostosta.

Nämä nyt esitetyt tukitoimet ovat ennen kaikkea kädenojennus suomalaisille yrittäjille. Yrittäjät, freelancerit ja itsensätyöllistäjät tulevat saamaan väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä auttaa mm. matkailu- ja palvelualan yrityksiä selviämään kriisin yli. Työntekijöiden tilannetta helpotetaan väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää.

Myös terveys- ja hyvinvointialan toimintakykyä epidemian kärjistymisen varalta kehitetään jatkuvasti kiinnittämällä huomiota ennaltaehkäiseviin toimiin, kansalaisten informointiin ja terveydenhuollon valmiuden parantamiseen. Näillä ja aikaisemmin tehdyillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan suomalaisen terveydenhuollon toimintakyky koko kriisin keston pituudelta.

Keskeistä on, että palvelualan toimijoita autetaan pärjäämään kriisiajan yli. Suomen kannalta olisi kohtalokasta, jos yritykset ja muut toimijat joutuvat lakkauttamaan toimintansa kokonaan. Myös taudin hoidon kannalta kriittiset alat tulee pitää koko poikkeusolojen ajan toimintakykyisinä.

Kriisin hoidossa on myös tärkeä varmistaa, että taakka jakautuu oikeudenmukaisella tavalla. Ne, joiden hartiat ovat leveämmät on syytä ottaa isompi taakka kantaakseen. Näin varmistamme, ettei eriarvoisuus pääse kuin varkain kasvamaan.

Julkaistu UusiSuomi -blogissani 24.3.

Jaa kirjoitus