Tiedote: SDP:n Eveliina Heinäluoman esitys poliisin lisäresursseista jengirikollisuuden torjumiseen läpi

Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen Heinäluoma (sd.) esitti eduskunnan ensi vuoden valtion budjettiesityksen käsittelyn yhteydessä lisäresursseja poliisille exit-toiminnan laajentamiseen koskemaan myös katujengitoimintaa.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esitetäänkin ensi vuodelle 700 000 euron lisämäärärahaa Helsingin ja Uudenmaan poliiseille exit-toiminnan kehittämiseen katujengitoimintaan suuntautuvaksi.

Parin viime vuoden aikana pääkaupunkiseudulle on muodostunut useita nuorten miesten ryhmiä, joiden on havaittu ihannoivan väkivaltaista kulttuuria. Näiden katujengien toimintaan kytkeytyy huumekauppaa ja joissain tapauksissa yhteyksiä on havaittu olevan myös perinteisempään järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Pääkaupunkiseudulla toimivat katujengit ovat huolestuttava ilmiö, johon on pakko puuttua niin ennaltaehkäisevillä toimilla kuin myös poliisin työtä vahvistamalla. Poliisin, koulujen, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen toimiva moniammatillinen yhteistyö on tässä keskeistä, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma korostaa.

Poliisin ennalta estävän erityistoiminnan (exit -toiminta) pyrkimyksenä on ennalta estää vakavaa rikollisuutta sekä siitä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä sekä taloudellista menetystä. Helsingin poliisi on toivonut voivansa kehittää toimintamallia myös katujengitoimintaan soveltuvaksi. Toiminnassa katujengeistä vapaaehtoisia irtautumishalukkaita henkilöitä tuetaan ja autetaan irtautumaan jengitoiminnasta. Jengitoiminnasta irtautumisen tukipalvelut voivat olla esimerkiksi nuoren henkilökohtaisten olosuhteiden edistämistä tai oman rikoksettoman identiteetin vahvistamista.

– Aloitteestani tänään valtiovarainvaliokunnassa päätetty lisämääräraha Helsingin ja Uudenmaan poliiseille katujengi-ilmiön torjumiseksi tulee kriittiseen aikaan, sillä emme saa päästää ilmiötä laajentumaan tai muutoin seuraukset koko yhteiskunnalle ovat vakavat, Heinäluoma painottaa.

Valtiovarainvaliokunta esittää eduskunnalle vuosittain valtion seuraavan vuoden talousarvioesitykseen lisämäärahoja ns. jakovaraan sisältyvien lisäysten muodossa. Koko vuoden 2023 budjetista päätetään eduskunnassa vielä ennen joulua.

Jaa kirjoitus