Tiedote: SDP esittää rakennusalan elvytyspakettia

SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoman mukaan rakennusalan luottamus on palautettava pikaisesti, jotta ala ei vedä muuta taloutta perässään taantumaan. SDP esittää eilen julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan lukuisia toimia, joilla rakennusalan synkkään tilanteeseen voitaisiin vastata.

SDP kohdentaisi uuden 140 miljoonan euron valtuuden valtion asuntorahastosta asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin sekä lämmitystaparemontteihin määräajaksi vuosille 2024–2025.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten valtion asuntopolitiikkaa voidaan käyttää tasaamaan rakennusalan suhdannekuoppaa. Näin voitaisiin sekä piristää rakennusalaa vaikeassa tilanteessa korjausrakentamista tukemalla että vastata ilmastohaasteisiin rakennusten energiatehokkuutta parantamalla, sanoo Heinäluoma. – Nyt tarvitaan juuri tällaisia määräaikaisia ja suhdanneluontoisia toimia, jotka tukevat kohtuuhintaista asuntotuotantoa sekä korjausrakentamista.

Lisäksi SDP:n rakennusalan tukipaketissa esitetään mm. erityisryhmien rakentamisen avustusvaltuuden korottamista vuoden 2023 tasolle eli 120 miljoonaan euroon.

– Suhdannevaihtelua tasaavat tukitoimet ovat välttämättömiä myös asuntojen tulevaisuuden tarjonnan kannalta. Vaikka rakentaminen nyt hiipuu, Suomen kaupungistuminen ei ole hidastumassa mihinkään. Kasvavien kaupunkien asukkaat tarvitsevat asuntoja, myös kohtuuhintaisia sellaisia, toteaa Heinäluoma. – Siksi vastustamme Orpon hallituksen aikomuksia tulouttaa valtion asuntorahastosta (VAR) valtion budjettiin seuraavan kolmen vuoden aikana jopa 800 miljoonaa euroa. Asuntorahaston tyhjentäminen vähentäisi tulevaisuuden työkaluja kohtuuhintaisten kotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Samalla luovuttaisiin puskurista, jolla on voitu reagoida suhdanteisiin asuntomarkkinoilla. Me SDP:ssä haluamme pitää kiinni VAR:in käyttötarkoituksesta ja käyttää sen varoja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseen, asuntojen korjaamiseen sekä asuinalueiden, kuten lähiöiden kehittämiseen.

– Rakennusalan historiallinen ahdinko ja uusien asuntoaloitusten romahtanut määrä edellyttävät päättäväisiä toimia. Hallituksen suunnitelmat asuinrakennusten korjausavustusten pienentämisestä, erityisryhmien vuokra-asuntojen investointiavustusten määrän vähentämisestä sekä uusien asumisoikeusasuntojen rakentamisen lakkauttamisesta ovat täysin väärä lääke rakennusalan ahdinkoon. kritisoi Heinäluoma.

– Pitkäjänteisellä asuntopolitiikalla voidaan joko romuttaa tai rakentaa kestävän ja kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuutta. Me SDP:ssä valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon, päättää Heinäluoma.

SDP:n vaihtoehtobudjetista keskustellaan eduskunnan täysistunnossa tänään 29. marraskuuta.

Jaa kirjoitus