Tiedote: Herätys hallitus, asuntorakentaminen tarvitsee kiireellisen pelastuspaketin – lisätalousarvion valmistelu pitää käynnistää heti luottamuksen palauttamiseksi

”Kesän aikana heikentynyt rakennusalan tilanne yhdistettynä hallituksen kesäkuussa julkaisemiin hallitusohjelman asuntopolitiikan kirjauksiin aiheuttavat huolta – onko hallitus ajan tasalla siitä, mitä taloudessa ja asuntorakentamisen sektorilla tapahtuu”, kysyvät SDP:n kansanedustajat Matias Mäkynen ja Eveliina Heinäluoma.

Asuntorakentaminen on ajamassa seinään. Rakennuslupien määrä on romahtanut ja suhdanneherkempien alojen työllisyys on jo kääntynyt selvään laskuun. Syksyn alkaessa Suomen talous horjuu taantuman partaalla. Käännekohdissa päättäväinen toiminta ja selkeä viestintä on ratkaisevan tärkeää. Nyt tarvitaan hallitukselta kirkas viesti siitä, ettei asuntorakentamisen anneta romahtaa. Romahdus ei ole väistämätön, mutta ilman päättäväisiä toimia rakennusala uhkaa vetää muun talouden perässään taantumaan.

– Tähän tulee nyt puuttua ja loiventaa laskua ja luoda uskoa alalle. Hallituksen täytyy valmistella nopealla aikataululla lisätalousarviopaketti, jossa rakennusalalle esitetään suhdanneavustuksia. Nyt tarvitaan hyvin kohdennettuja työkaluja esimerkiksi valtion takausten ja korkotuen muodossa, jotta matalasuhdanteessa kohtuuhintaista asuntotuotantoa kasvukeskuksiin saataisiin liikkeelle, Heinäluoma ja Mäkynen vaativat. 

Myös rakennusala on vedonnut hallitukseen, jotta se reagoisi kriisiin. Kun markkinaehtoinen asuntotuotanto sakkaa, tulee lisätä valtion tukemaa asuntotuotantoa, jotta vältetään ongelmien syveneminen. 

– Korjausvelka suomalaisissa kiinteistöissä kasvaa. Korjausrakentamisen vauhdittaminen tässä tilanteessa on myös kannatettavaa. Asuinyhteisöjen energiatehokkaita perusparannushankkeita tulisi vauhdittaa suhdanneluonteisella korjausavustuksella kuten tehtiin finanssikriisin aikaan, Heinäluoma sanoo. 

– Kaupungistuminen jatkuu ja asuntoja tarvitaan lisää. Nyt on kyse siitä, että alan ahdinkoa voidaan lieventää ja työllisyys ja verotulot alalla turvata, kun kiihdytämme erittäin kysyttyjen ja haluttujen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa. Tämä turvaa myös erityisesti kaupunkiseutujen kasvun näkymiä, kun asumisen hinta ei ole este työllistymiselle, Mäkynen linjaa. 

– Rakennusalan ja asuntomarkkinoiden kriisillä ja synkillä luvuilla on heijastusvaikutuksia muuhun talouteen eikä sitä sen vuoksi pidä vähätellä.  Hallitus on lomaillut ja setvinyt sisäsyntyisiä kriisejään. Nyt tarvitaan hallitukselta kirkas viesti siitä, ettei asuntorakentamisen anneta romahtaa. Selkeä viesti tukisi luottamuspulasta kärsivää alaa. Toimien ei tarvitse olla kalliita jos ne ovat nopeita ja päättäväisiä. Ilman toimia rakennusala uhkaa vetää muun talouden perässään taantumaan, kansanedustajat painottavat. 

Jaa kirjoitus