Tiedote: Helsingin turvattava maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa

Tiistaina päättyneen hallituksen kehysriihen yhteydessä esitetyt säästötoimenpiteet osuvat myös koulutukseen. SDP:n valtuustoryhmä Helsingissä on erityisen huolissaan hallituksen päätöksestä rajoittaa toisen asteen maksuttomuutta ja vaatii, että Helsingin kaupunki kompensoi omilla toimillaan kehysriihen koulutusleikkauksia helsinkiläisten nuorten tasavertaisuuden varmistamiseksi.

Valtuustoryhmän puheenjohtajan Eveliina Heinäluoman mielestä on hyvä, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari on käynnistänyt työn sen selvittämiseksi, miten Helsinki voi kompensoida valtion leikkauksia toisen asteen maksuttomuudesta.

Tavoitteena on, että kaupunki kykenee tarjoamaan opiskelijoilleen maksuttoman koulutuksen myös sen jälkeen, kun he täyttävät 18 vuotta, hallituksen päätöksistä huolimatta. Erityisen huolissaan valtuustoryhmä on hallituksen päätöksestä rajoittaa toisen asteen maksuttomia oppimateriaaleja opiskelijoilleen 18 vuoden täyttämisen jälkeen.

– Hallituksen päätös lakkauttaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen 18 vuotta täyttäneille toisen asteen opiskelijoille on järjetön ja lisää eriarvoisuutta, toteaa puheenjohtaja Heinäluoma.

On arvioitu, että päätös vaikuttaa jopa 3 500–4 000 helsinkiläisnuoreen. Erityisen haitallinen päätös on heikommasta sosioekonomisesta taustasta tulevien nuorten näkökulmasta. Valtuustoryhmän mukaan päätös lisää nuorten eriarvoisuutta ja voi johtaa jopa opintojen keskeytymiseen.

– Vuonna 2021 voimaan tulleen oppivelvollisuusiän nostamisen 18 vuoteen ja sitä kautta maksuttomien oppimateriaalien tarjoamisen tarkoituksena oli juuri ehkäistä eriarvoistumista, parantaa kaikkien nuorten mahdollisuuksia pärjätä työelämässä ja lisätä suomalaisen yhteiskunnan menestysmahdollisuuksia, kun kaikki nuoret saavat vähintään ammatillisen tai lukiokoulutuksen. Monien tutkimusten mukaan pelkän peruskoulutuksen varaan jäävän nuoren tuleva työura jää todennäköisesti lyhyemmäksi ja työttömyysjaksoja tulee elämän aikana useammin kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. Tähän kaikkeen hallituksen lyhytnäköinen politiikka uhkaa vaikuttaa, sanoo Heinäluoma.

Valtuustoryhmä huomauttaa, että päätöksellä on välttämättä vaikutuksia myös koulun ja kasvatuksen valmiiksi kuormittuneisiin ammattilaisiin: oppimateriaalien ja työvälineiden kerääminen ja koordinoiminen kesken opintojen lisäisi opettajien työtaakkaa entisestään. SDP:n valtuustoryhmä korostaa, että kysymys ei ole ainoastaan koulutuspolitiikasta, vaan koulutukseen kohdistuvilla leikkauksilla on kauaskantoisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eriytyminen ei ole ainoastaan kaupunginosien välistä, vaan myös kaupunkilaisten välinen ilmiö.

– Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin tulokset kertovat, että maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on kannustanut lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Maksuttomuuden rajaaminen heikentää siis eniten niiden nuorten mahdollisuuksia, joiden sosioekonominen asema on jo entuudestaan heikompi, sanoo Heinäluoma. – SDP:n valtuustoryhmän tavoitteena on turvata maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa Helsingissä ja tulemme esittämään tätä poliittisten ryhmien budjettineuvotteluissa.

Jaa kirjoitus