Tiedote: Hallituksen vetelä linja ei vastaa rakennusalan kriisiin

SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee Orpon hallituksen lamaannusta rakennusalan kriisin edessä ja vaatii elvytystoimia alan ahdingon lievittämiseksi. 

– Rakentamisala kärsii historiallisesta kriisistä. Etenkin uusien asuntojen aloitukset ovat romahtaneet. Kriisillä on vakavat vaikutukset koko Suomen talouteen, työllisyyteen ja tulevaisuuden asumiseen, mutta Orpon hallitus on viitannut kintaalla alaa elvyttäville toimille koko syksyn. Se näyttääkin valinneen vetelän linjan kriisin edessä, vaikka myös valtiontalouden kannalta suopeita keinoja tukea rakennusalaa olisi, kritisoi Heinäluoma. 

–  Ilman nopeita toimia kriisi tulee vain syvenemään ja alan luottamus tulevaisuuteen murenemaan. Tukea ei näy olevan luvassa, mikä käy ilmi hallituksen ensi vuoden budjettiesityksestä, jonka käsittely alkoi eduskunnassa tällä viikolla.

Orpon hallitus on esittänyt leikkauksia valtion tukemaan asuntotuotantoon ja korjausavustuksiin sekä kaavailee tulevaisuudessa lakkauttavansa tuen uusien aso-asuntojen rakentamiselle.

– On täysin väärä suhdanne toteuttaa tällaista politiikkaa. Päinvastoin tarvitsisimme nyt elvytystä rakennusalalle, joka pahimmillaan uhkaa vetää myös muun talouden lamaan, sanoo Heinäluoma.

– Jos hallitus ei nyt toimi, vaikutukset ovat pitkäkestoiset erityisesti kasvualueilla, joissa asuntorakentamisen romahdus uhkaa johtaa asuntojen tarjonnan pullonkauloihin. Tämä nostaa asumisen hintaa jo ennestään kalliilla alueilla ja on siten uhka kaupunkiseutujen tulevaisuuden työpaikoille ja kasvulle. Myös hallituksen päätös hylätä valtakunnallinen lähiöohjelma on surullinen. Ohjelman ansiosta on tehty paljon hyvää työtä kaupunkien lähiöiden eriytymisen ehkäisemiseksi, toteaa Heinäluoma.

Heinäluoma korostaa, että SDP on jo kesästä saakka vaatinut hallitusta toimimaan rakennusalan tilanteen helpottamiseksi.

– Työkaluja tosiaan on olemassa, jos niitä vain halutaan käyttää. Esimerkiksi korjausrakentamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen voitaisiin satsata suhdanneluontoisesti, samalla vanhaa rakennuskantaa korjaten, asumisen päästöjä vähentäen ja työllisyyttä luoden. Ensiasunnon ostajille voitaisiin palauttaa määräaikaisesti korkovähennysoikeus ja korotettu alijäämähyvitys, mikä rohkaisisi asuntokauppaa, tukisi uusien asuntojen rakentamista sekä lisäisi alan luottamusta, Heinäluoma muistuttaa.  

– Lisäksi tulisi peruuttaa päätös pienentää erityisryhmien, kuten vanhusten ja opiskelijoiden, asuntotuotannon investointiavustuksen avustusprosenttia. Myös kiinteistöveron uudistuksen lykkäämistä ja kotitalousvähennyksen laajennusta asunto-osakeyhtiössä asuvia koskemaan tulisi selvittää.

SDP julkaisee omat keinonsa rakennusalan ahdingon lievittämiseksi vaihtoehtobudjetissaan marraskuussa. Heinäluoman mukaan Orpon hallitus voi edelleen muuttaa linjaansa, vaikka se onkin sivuuttanut rakennusalan kriisin täysin tähän asti.

– Tilanne on vakava. Ilman päättäväisiä elvytystoimia tilanteesta ei selvitä ilman kurjia seurauksia rakennusalalle, sen työntekijöille ja samalla Suomen taloudelle. Tästä faktasta hallitus ei voi pestä käsiään, Heinäluoma toteaa.

Jaa kirjoitus