Tiedote: Budjetissa tärkeitä panostuksia joukkoliikenteeseen, asumiseen sekä lapsiperheille

– Helsingin seudun joukkoliikenne on erittäin vaikeassa tilanteessa. Matkustajamäärät eivät ole palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle ja lipputulot pienevät. Näkymä on synkkä ja vaikeuttaa myös ilmastotavoitteiden saavuttamista, jos joukkoliikennettä joudutaan supistamaan. Valtio on tukenut joukkoliikennettä pandemian aikana, mutta joukkoliikenteessä kriisiä ei ole vielä selätetty. Pidän erittäin tärkeänä budjettiriihen päätöstä tukea joukkoliikennettä laskemalla arvonlisävero väliaikaisesti nollaan, sanoo kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma.

– Hallitus myös päätti merkittävistä toimista ihmisten arjessa pärjäämisen tukemiseksi. Hallitus on linjannut toimista, joilla sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan ihmisille. Sähköenergian arvonlisäverokantaa alennetaan 10 prosenttiin joulu-huhtikuun osalta. Tämän lisäksi valmistellaan muun muassa erillinen sähkövähennys ja määräaikainen sähkötuki. Varhaiskasvatusmaksujen pysyvä alennus 70 miljoonalla eurolla on tärkeä tuki lapsiperheille. On myös hyvä, että vaikutukset kompensoidaan kunnille, jotta kunnat eivät ajaudu ongelmiin, painottaa Heinäluoma.

– Hallitus myös tukee ensi vuonna asuntojen rakentamista, mikä on tärkeää erityisesti asumisen kovan hinnan kanssa painivalle pääkaupunkiseudulle. Budjettiriihessä lisättiin 30 miljoonaa euroa erityisryhmien investointiavustusvaltuutta ja valtuus on vuodelle 2023 esityksen mukaan 120 miljoonaa euroa. Tämä on erittäin hyvä ja tarpeellinen lisäys, sillä erityisryhmien, eli mm. ikääntyneiden, vammaisten, asunnottomien ja opiskelijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten, asuntorakentamisen investointiavustus oli valtiovarainministeriön esityksessä liian matala tarpeeseen nähden. Lisämäärärahatarve on perusteltu myös sen vuoksi, että vapaarahoitteinen asuntotuotanto on alenemassa ensi vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna, toteaa Heinäluoma.

Jaa kirjoitus