Vapaaehtoinen päästökompensaatio jatkossa mahdollista

Eduskunta aloitti tällä viikolla vapaaehtoista päästökompensaatiota koskevan lakimuutoksen käsittelyn. Hallitus ehdottaa, että jatkossa vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta ei edellyttäisi rahankeräyslupaa.

Tämä on todella hieno uutinen. Jätimme Kai Mykkäsen johdolla usean kansanedustajan toimesta keväällä 2020 lakialoitteen, jossa esitettiin päästökompensaatiopalveluiden ja rahankeräyslain nykyisen ristiriidan poistamista. Asia nousi esille, kun poliisihallitus tulkitsi lainsäädäntöön nojaten päästökompensaation vastikkeettomaksi hyödykkeeksi, jonka myymiseen tarvitaan rahankeräyslupa. Poliisitutkinnan vuoksi esimerkiksi Finnair keskeytti lippukauppansa päästöhyvityspalvelun. Nyt asia etenee.

Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi matkustamisesta tai hankittavan tuotteen valmistamisesta aiheutuneiden kasvihuonepäästöjen hyvittäminen maksua vastaan. Tätä toimintaa edistettiin Suomessa kevääseen 2020 asti, kunnes epäselvyys toiminnan suhteesta rahankeräyslakiin ilmeni.

Rahankeräyslakia on nyt tarkoitus muuttaa niin, että vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin lain ulkopuolelle. Esitetty muutos selkeyttää vapaaehtoisten päästökompensaatiojärjestelmien oikeustilaa. Näin pääsemme eroon ongelmasta, joka ilmeni aikanaan Kompensäätiön toiminnan kohdalla. Olennaista muutoksessa on, että päästökompensaatiotoiminnan osalta liiketoiminnan ja hyväntekeväisyyden raja on kaikissa tilanteissa selvä.

On toki huomattava, että vapaaehtoisuuteen perustuva kompensaatio ei ratkaise hiilipäästöjen suuruuteen liittyvää ongelma. Se on kuitenkin yksi hyvä työväline muiden joukossa. Se mahdollistaa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille helpon tavan osallistua ilmastotalkoisiin.

Jaa kirjoitus