Tiedote: Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Hallitus jättää nuorille ilmastovelkaa

Orpon hallitus vaikeuttaa toimillaan ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemista. Hallituksen ajamat muutokset viime vaalikaudella sovittuun jakeluvelvoitteeseen ovat vain yksi monista esimerkeistä. Päätöksillään hallitus kasvattaa nuorille jäävää ilmastovelkaa piittaamatta tippaakaan nuorille jäävästä vastuusta tulevien ilmastopäätösten suhteen, ympäristövaliokunnan sd-edustajat arvostelevat.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää hiilinielujen varmistamisen lisäksi päästövähennyksiä. Jakeluvelvoite on vaikuttavin yksittäinen toimi, jolla voidaan vaikuttaa päästövähennysten määrään keskipitkällä aikavälillä, ja se vaikuttaa myös osaltaan polttoaineen hintaan. Orpon hallitus haluaa laskea jakeluvelvoitteen ensi vuonna 13,5 prosenttiin.

– Hallituksen esityksen keskeinen ongelma on, ettei hallituksella ole suunnitelmaa, millä keinoin jakeluvelvoitetta vastaavat päästövähennykset voidaan saavuttaa. Hallituksen tulisikin pikaisesti arvioida hallitusohjelmassa sovittujen ilmastotavoitteiden saavuttamista heikentävien toimien kokonaisvaikutukset päästövähennyksiin, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo. 

Ympäristövaliokunnan sd-ryhmä jätti tänään vasemmistoliiton ja vihreiden ryhmien kanssa eriävän mielipiteen valiokunnan laatimaan lausuntoon hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Sd-jäsenet katsovat, että hallitus lisää toimillaan nuorten huolta ilmastosta.

– Huoli ilmastosta ja maapallon tulevaisuudesta on yksi keskeinen syy nuorten henkisen hyvinvoinnin heikkenemiseen. Orpon hallitus tuntuu ajattelevan, että ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää yksilöiden toimilla. Näin ei kuitenkaan ole – valtiot, yritykset ja kunnat käyttävät suurinta valtaa ilmastokriisin ratkaisemisen suhteen. Hallituksen toimimattomuus on täydessä ristiriidassa suhteessa sen viljelemään tulevaisuuspuheeseen. Valtion velkaantumisen pysäyttämisestä tulee yhdentekevää, mikäli tuleville sukupolville ei jätetä elinkelpoista maapalloa, Pinja Perholehto paaluttaa.

Ympäristövaliokunnan sd-edustajat yhtyvät Suomen ilmastopaneelin näkemykseen, jonka mukaan jakeluvelvoitetta pitäisi nostaa maltillisesti jo ensi vuonna, koska liikenne ei sähköisty enää aiempaan tahtiin inflaation ja korkojen nousun takia. EU:n taakanjakoasetuksen mukaan Suomen on vähennettävä ns. taakanjakosektorin (mm. maatalous, liikenne, rakennusten erillislämmitys) päästöjä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2005.

– Päästötavoitteeseen on 7 vuotta aikaa ja laskelmat osoittavat, että tavoitteeseen on muutenkin vaikea päästä. Hallituksen politiikka lisää päästöjä eikä vähennä niitä. Tämä on ongelman ydin, Johan Kvarnström toteaa.

Tutkimusten mukaan polttonesteiden hinnan suora keventäminen hyödyttää suurituloisia enemmän kuin pienituloisia, koska suurituloiset ajavat enemmän.

– Olisi oikeudenmukaisempaa korvata korkeampia polttoainehintoja jakamalla kotitalouksille yhtä suuret suorat tasapalautukset. Niistä olisi pienituloisille suhteellisesti enemmän hyötyä ja ne eivät lisäisi liikenteen päästöjä. Vaikka hallitus vaikuttaa niin kovasti pitävän kannustimista, niin tässä kohtaa sen malli ei kyllä kannusta lainkaan vähentämään ajamista tai päästöjä, Marko Asell päättää.

Jaa kirjoitus