Tiedote: Ulkomaisella työvoimalla alle neljän euron palkat – seuraavaksi sama on edessä suomalaisilla

Ulkomaisen työvoiman riisto ei tule päättymään hallituksen yksipuolisilla, palkansaajat unohtavilla päätöksillä, kritisoi SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön leviämisestä myös metsänhoitoon, jossa valvova viranomainen on havainnut jopa alle neljän euron palkkoja ja työntekijöiden painostusta. Valvonta on vaikeaa ja sen resurssit mitättömät, kun samanaikaisesti väärinkäyttöjä tutkitaan niin rakennus- ja ravintola-alalla kuin metsätyömailla. 

Työntekijöiden oikeuksia sekä työehtoja vahvistavien lakien sijaan hallituksen päätökset tulevat vain lisäämään työvoiman väärinkäyttöä, arvostelee Heinäluoma. Esimerkiksi paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömille yrityksille vie työntekijöiden työehtoja yksiselitteisesti huonompaan suuntaan sekä heikentää entisestään mahdollisuuksia puuttua työntekijöiden kohtaamaan hyväksikäyttöön.

– Työntekijän turvan parantamisen sijaan hallituksella on esittää ainoastaan keinoja työehtojen heikentämiseksi. Kohta ulkomaisen työvoiman riisto on käytännössä laillistettu. Sanotaan ”paikallisesti sovittu” eikä viranomaisilla ole enää keinoja puuttua väärinkäyttöön.

Heinäluoma ihmettelee, milloin hallitus herää tilanteen vakavuuteen ja puuttuu ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön konkreettisin keinoin. 

– Olen itse huomauttanut jo hallitusneuvotteluiden aikaan ongelman vakavuudesta sekä siitä, kuinka viranomaisilla ei ole tarvittavia resursseja tai keinoja valvoa väärinkäyttöä. Toivon, että hallitus lähtisi pikaisesti ratkomaan tilannetta esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisoinnilla sekä kanneoikeuden säätämisellä. 

– Etenkin ulkomaisten työntekijöiden kynnys ilmoittaa väärinkäytöksistä on korkea ja käsitys omista oikeuksista voi olla heikolla tasolla. Kanneoikeus mahdollistaisi ammattiliittojen puuttumisen väärinkäytöksiin. Lisäksi liian alhaiset sanktiot esiin tulleista rikkomuksista esimerkiksi juuri tulorajojen kiertämisessä eivät ole tällä hetkellä tarpeeksi suuri pelote epärehellisille yrityksille, Heinäluoma perustelee.

Hallitus ei selvästi vieläkään ymmärrä, kuinka kestämätön sen nykyinen työmarkkinalinja on, Heinäluoma arvostelee. 

– Hallituksen suurin harhaluulo on, että yksipuolisilla, palkansaajan asemaa heikentävillä esityksillä luotaisiin hyvinvoivaa Suomea. Onko Orpon johtajuus todella niin heikkoa, että hän ei uskalla johtaa hallitusta neuvottelupöytään? Todellinen johtaja ottaisi lusikan kauniiseen käteen ja uskaltaisi sanoa myös EK:lle, että nyt tämä asia asia sovitaan, jotta vältytään koko Suomea koskettavilta vahingoilta. 

– Nyt pitäisi lisätä toimia, joilla vahvistetaan työntekijän turvaa. Alipalkkaukseen puuttuminen lailla ja kanneoikeuden säätäminen olisi oikea suunta. Hallituksen nykyinen linja tulee lisäämään väärinkäyttötapauksia sekä tekemään työehtojen valvomisesta entistä vaikeampaa, Heinäluoma päättää.

Jaa kirjoitus