Tiedote: SDP:n Heinäluoma ja Viitanen: Hallituksen on reagoitava asuntorahaston johtokunnan varoitukseen

Valtion asuntorahaston johtokunta toteaa tuoreessa tiedonannossaan huolensa siitä, että asuntorahaston kassa ei tulevaisuudessa riitä jo tehtyihin sosiaalisen asuntorakentamisen sitoumuksiin. SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Pia Viitanen jakavat johtokunnan huolen ja kritisoivat Orpon hallituksen asuntopoliittista linjaa.

– Olemme ihmetelleet Orpon hallituksen valtion asuntorahastoa koskevia suunnitelmia kesästä saakka. Hallituksen aikomus tulouttaa asuntorahastosta valtion budjettiin seuraavan kolmen vuoden aikana noin 800 miljoonaa euroa on täysin kestämätön. Mitä hallitus vastaan asuntorahaston johtokunnan esittämään huoleen rahaston kassan riittämättömyydestä? kysyvät Heinäluoma ja Viitanen.

Asuntorahasto on valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, jonka varat ovat kertyneet aiemmin myönnetyistä aravalainoista, korkotuotoista ja takausmaksuista. Varat ovat tarkoitettu lainojen myöntämiseen ja muuhun asuntorahoituksen tukemiseen. Rahastosta maksetaan ARA:n eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämät tuet ja avustukset, kuten korkotukilainojen korkotuet, erityisryhmien investointiavustukset, korjausavustukset, energia‐avustukset ja uustuotannon käynnistysavustukset.

– Miten käy rahaston maksuvalmiuden tulevaisuudessa, mikäli rahasto pumpataan tyhjiin? Hallituksen linja on hyvin lyhytnäköinen. Tarve tuetulle asuntorakentamiselle, jota varten rahasto on perustettu, ei ole häviämässä mihinkään: ei nyt, ei tämän vaalikauden lopussa eikä senkään jälkeen, painottaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Heinäluoma.

– Hallitus muuttaa vahvasti asuntopolitiikan suuntaa, kun kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukia leikataan rajusti suhdannetilanteesta riippumatta. Kun samalla vielä asuntorahasto tyhjennetään, vie se myös tulevaisuuden työkalut kohtuuhintaisten kotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Samalla viedään myös puskuri, joilla on voitu reagoida suhdanteisiin asuntomarkkinoilla, sanoo valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Viitanen.

Heinäluoma ja Viitanen painottavat, että sosiaalisen asuntorakentamisen instrumentit ovat osa suomalaisen, kohtuuhintaisen ja eriytymistä ehkäisevän asuntopolitiikan kivijalkaa. – Kuulemme rahaston johdon huolen rahaston tulevaisuuden maksuvalmiudesta, ja vastustamme hallituksen suunnitelmia. Kohtuuhintaista asumista ei saa jättää markkinavoimien armoille. Valtiota tarvitaan mukaan, Heinäluoma ja Viitanen päättävät.

Jaa kirjoitus