Tiedote: Rakennusalan kriisi voi johtaa asuntopulaan

SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma vaatii hallitusta ottamaan vakavasti rakennusalan kriisin ja muistuttaa SDP:n ehdottamista keinoista alan syvenevän ahdingon pysäyttämiseksi.

Heinäluoma on huolissaan Rakennusteollisuuden (RT) tänään julkaisemasta suhdannekatsauksesta, jonka mukaan rakennusalan kriisi ei näytä hellittävän.

– Erityisen synkältä luvut näyttävät dramaattisesti supistuneen asuntotuotannon kohdalla. Asuntoja rakennetaan nyt vähiten sitten 1940-luvun. Samaan aikaan Suomen kaupungit kasvavat. Esimerkiksi Helsingissä asukasmäärä kasvoi viime vuonna ennätyksellisen paljon lähes 11 000 hengellä ja 1,6 prosentilla. Myös maahanmuutto painottuu kaupunkeihin, sanoo Heinäluoma.

– On ilmeistä, että istumme tikittävän asuntopulan pommin päällä ja suomalaiset joutuvat niittämään pian sitä, mitä hallitus on kylvänyt jättäessään rakennusalan oman onnensa nojaan, arvioi Heinäluoma.

Heinäluoma muistuttaa, että jo pariksi vuodeksi näin merkittävästi hidastunut asuntotuotanto voi aiheuttaa pysyvän asuntopulan. Tämä taas näkyy markkinavuokrien ja omistusasuntojen hintojen nousuna.

– Juuri tämä tekee rakennusalan kriisistä niin vahvasti poliittisen ongelman, jota tulisi ratkoa pitkäjänteisellä asuntopolitiikalla. Näin suuri kriisi edellyttäisi parempaa kykyä nähdä pitkälle kuin hallituksella nyt näyttää olevan, kritisoi Heinäluoma. – Ideologinen tarrautuminen markkinaehtoisuuteen ei nyt riitä, eikä Suomella ole varaa hylätä eri keinoja typistämällä niitä ”asuntotuotannon tekohengitykseksi”, kuten valtiovarainministeri Purra on tehnyt. Nyt tarvitaan muutamia tehokkaita kohdennettuja toimia, jotta ala selviää pahimman yli ja pitkäkestoiset vauriot estetään.

Heinäluoma muistuttaakin lukuisista SDP:n esittämistä keinoista, joilla rakennusalaa voitaisiin tukea.

– Valtion tukemaa asuntotuotantoa tulee käyttää suhdannepoliittisena välineenä ja siksi tulisi nostaa korkotuki- ja avustusvaltuuksia, etenkin erityisryhmien rakentamisessa. Onneksi hallitus on nyt myös tähän tarttunut ja luvannut, että korkotukilainavaltuuksia korotettaisiin hallituksen vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä. Tämä on tervetullutta, mutta riittämätöntä. Nyt tarvitaan päätös myös erityisryhmien avustusvaltuuden nostamisesta päätös, sillä siellä on hankkeita jonossa. Lisäksi uusien asuntojen kauppaa voitaisiin vauhdittaa palauttamalla asuntolainan korkovähennys ja vapautus varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajille, sanoo Heinäluoma. – Hallituksen tulisi myös tarttua korjausrakentamisen vauhdittamisen välineisiin, joiden toimivuudesta on näyttöä finanssikriisin ajoilta.

Heinäluoma muistuttaa myös valtion ja kaupunkiseutujen välisten maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL) merkityksestä rakennusalalle.

– Valtion tulisi vauhdittaa parhaillaan käynnissä olevia MAL-neuvotteluja, koska juuri nyt olisi tärkeää sopia keskeisten kaupunkiseutujen kanssa asuntotuotannon ja kaupunki-infran toteutuksesta ja rahoituksesta. Kuntien ja valtion investoinnit ovat keskeisessä asemassa rakennusalan työllisyyden kannalta, ja valtion oikein kohdistetulla tukiosuudella voidaan vauhdittaa kuntien investointeja. MAL-sopimuksiin olisi syytä lisätä alueellisten kaupunkiuudistuskohteiden investointiavustus sekä asuntotuotantotavoitteissa pitää kiinni kirjauksesta ARA-osuudesta myös jatkossa, sanoo Heinäluoma. – Ja helsinkiläisenä toivon myös sitä, että hallitus luopuisi päätöksestään lopettaa asumisoikeusasuntojen rakentaminen kokonaan. ASO-asunnot ovat erityisesti kasvukeskuksissa tärkeä välimalli, joka ehkäisee alueiden eriytymistä.

Heinäluoma puhui tänään SDP:n ympäristövaliokuntaryhmän järjestämässä Ratkaisuja rakentamisen kriisiin –keskustelutilaisuudessa. Heinäluoman lisäksi rakennusalan tilannetta kommentoivat Rakennusteollisuuden pääekonomisti Jouni Vihmo ja Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen. Hallituksen rakennusalaa koskevista toimista kertoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen erityisavustaja Emma-Stina Vehmanen.

Jaa kirjoitus