Tiedote: Hallituksen lisätalousarvioesitys tarjoaa työkaluja kyber- ja rajaturvallisuuden parantamiseen

Hallitus on tänään julkaissut lisätalousarvioesityksensä, jossa kyberturvallisuusuhkiin varautumisen parantamiseksi ehdotetaan yhteensä noin 38 miljoonan euron määrärahalisäyksiä.

Kyberturvallisuuden vahvistaminen on tärkeää, koska useat yhteiskunnan kriittiset toiminnot kuten esimerkiksi rahaliikenne, energiantuotanto ja lennonjohto ovat riippuvaisia tietojärjestelmien ja verkkojen toimivuudesta. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin.

– Lisätalousarvioesitys mahdollistaa Suomen turvallisuuden parantamisen. Nykyaikana kyberturvallisuudesta on tullut yhä keskeisempi osa yhteiskunnan toimivuutta.  Siksi onkin hienoa että määrärahalisäyksen ehdotukset kohdistuvat usealle hallinnonalalle ja lukuisille eri virastoille. Kyberturvallisuus koskettaa koko Suomea, ja tämä on nyt huomioitu, toteaa kansanedustaja Heinäluoma.

Lisäksi tietoturvallisuuden parantamiseen osoitetaan 6 miljoonan euron määräraha, jonka puitteissa voidaan myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja näiden keskeisille palveluntarjoajille sekä järjestöille. Tietoturvaseteleillä yritys voi ostaa erinäisiä arvioita järjestelmistään ja niiden kestävyydestä, sekä käyttää niitä esimerkiksi henkilökunnan kouluttamiseen ja kyberturvallisuuden vahvistamiseen.

Kyberturvallisuuden lisäksi myös rajaturvallisuuteen panostaminen on nyt olennaista. Tähän perustuen hallitus esittää 20 milj. euron määrärahaa Rajavartiolaitoksen valvontakyvyn, liikkuvuuden, suojautumisen ja toimintavarmuuden parantamiseen. Heinäluoman mukaan lisätalousarviolla voidaan parantaa rajaturvallisuuden työkaluja ja osaamista entisestään.

Hallitus ja eduskunta ovat tehneet tällä viikolla merkittäviä päätöksiä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Lisätalousarvio tukee näitä päätöksiä ja vahvistaa turvallisuuttamme edelleen, Heinäluoma päättää.

Jaa kirjoitus