Tiedote: Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Nuorisopaketti on tervetullut panostus nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen

Hallitus esitti eilen julkaistussa lisätalousarviossa nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen ja torjuntaan ehdotetaan lisämäärärahoja yhteensä 19 miljoonaa euroa. Hallintovaliokunnan sd-jäsenet Eveliina Heinäluoma, Mika Kari, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen kokevat hallituksen panostukset nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen tarpeellisina.

– Katujengit ja alaikäisten lisääntynyt väkivaltaisuus ovat vakavia ilmiöitä, joihin on puututtava nopeasti ja päättäväisesti. Tässä kohtaa on tunnustettava tosiseikat: tarvitsemme uusia toimintatapoja ja toimenpiteitä, jotta vältymme vastaavalta kehitykseltä kuin Ruotsissa. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa avainsana on viranomaisten mukaan nopeus – mitä aiemmin nuorten ongelmiin pystytään puuttumaan, sitä pienempiä rikosten uusimisprosentit ovat, toteaa valiokunta ryhmän vetäjä Eveliina Heinäluoma.

Nuorten väkivaltarikollisuuden nouseva trendi on ollut nähtävissä jo ennen koronan vaikutuksia. Alaikäisten tekemien väkivallantekojen määrä on kasvanut ja tässä kasvussa ovat mukana niin törkeät ryöstöt kuin vakavat väkivaltarikokset aina henkirikoksiin asti.

– Tarvitsemme nykyistä laajemmin niin pehmeitä kuin kovia keinoja. On pystyttävä sekä ehkäisemään nuorten ajautumista jengirikollisuuden pariin että turvaamaan viranomaisille tehokkaammat keinot puuttua järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. On ensiarvoisen tärkeää, että oikeusvaltio kykenee näyttämään olevansa vahvempi kuin yksikään rikollinen. Jos yhteiskunta näyttää heikolta tai keinottomalta rikollisten edessä, se on omiaan nostamaan rikollisten statusta ja lisää jengien vetovoimaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten keskuudessaMika Kari sanoo.

Keskusrikospoliisin selvityksen mukaan jengeissä liikkuu paljon ulkomaalaistaustaisia nuoria, mutta alaikäisten väkivaltarikollisuuden kasvu ei selity yksinomaan ulkomaalaistaustaisten nuorten rikollisuuden kasvulla.

– Jos haluamme aidosti puuttua jengirikollisuuden syihin, on meidän pystyttävä nykyistä tehokkaammin puuttumaan maahanmuuttajanuorten syrjäytymiseen ja eriarvoistumiskehitykseen. Tähän kuuluu vaikuttavampi ja velvoittavampi kotoutumistyö perheiden kanssa. Suomen kielen oppimisella on keskeinen rooli kiinnittymisellä yhteiskuntaamme, Piritta Rantanen kommentoi.

SDP:n kansanedustajat painottavat, että vaikka nuorten lisääntyneet väkivaltarikokset, katujengit ja järjestäytynyt rikollisuus linkittyvät toisiinsa, ovat ne erillisiä ilmiöitä ja siksi viranomaistoimintakin tarvitsee käyttöönsä laajan toimivalikoiman. Sdp:n esityksestä eduskunta hyväksyi myös tälle vuodelle lisäresurssit poliisin ennaltaehkäisevään erityistoimintaan eli exit-toimintaan. Helsingin poliisi on toivonut voivansa kehittää exit-toimintamallia myös katujengitoimintaan soveltuvaksi.

– Rikollisuuden laitamilla tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta on jo kehitetty hyviä toimintamalleja, kuten moniammatillinen Ankkuri-toiminta, ja näihin tarvitaan lisäresursseja myös maahanmuuttajanuorten osalta. Sdp:n esittämällä lisärahalla Helsingin ja Uudenmaan poliisit pääsevät keskittymään hyväksi todetun exit-työn laajentamiseen katujengeihin. Työssä irtautumishalukkaita henkilöitä tuetaan ja autetaan irtautumaan jengitoiminnasta. Jengitoiminnasta irtautumisen tukipalvelut voivat olla esimerkiksi nuoren henkilökohtaisten olosuhteiden edistämistä tai oman rikoksettoman identiteetin vahvistamista, Heidi Viljanen päättää.

Hallituksen lisätalousarviossa myöntämä lisärahoitus tulee jakautumaan laajasti eri toimijoiden kesken. Poliisin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja nuorisotoimen tuottamaan ennaltaehkäisevään ankkuritoimintaan, opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen vahvistamiseen sekä kuntien nuorisotyöhön ehdotetaan yhteensä 11 miljoonaa euroa. Oppilaitoksissa tapahtuvan nuorisotyön jatkamiseen ja laajentamiseen ehdotetaan 3,5 miljoonaa euroa. Poliisille ehdotetaan lisäksi 1,4 miljoonaa euroa muun muassa ennaltaehkäisevään toimintaan ja rikostutkintaan. Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan rikosprosessin tehostamistoimiin rikoskierteen katkaisemiseksi 2,5 miljoonaa euroa jakautuen useille toimijoille ja 350 000 euroa ennaltaehkäisevien hankkeiden avustuksiin.

Jaa kirjoitus