Asuntopolitiikassa on kyse tärkeimmästä: omasta kodista

Tiedote

Eduskuntaan on tänään lähetetty hallituksen asuntopoliittinen selonteko, joka linjaa Suomen asuntopolitiikkaa vuoteen 2028 saakka.

– SDP:lle on erittäin tärkeää, että asuntopolitiikkaan vaikutetaan pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, mielellään parlamentaarisessa yhteisymmärryksessä. Maankäytön suunnittelu, infran ja asuntojen rakentaminen ovat aikaa vieviä hankkeita. Poliitikkojen tehtävä on luoda selkeä näkymä toimijoille ja investoijille ja siihen pyrimme tällä selonteolla, toteaa SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varajäsen Eveliina Heinäluoma.

– Asuntopolitiikalla on monia tärkeitä tavoitteita. Jokaisella on oikeus hyvään ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Asuntopolitiikalla tuetaan elinkeinopolitiikkaa, työvoiman liikkumista ja sijoittumista ja sillä vaikutetaan ilmastoon ja ympäristöön sekä vahvistetaan yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä. Hyvä kuitenkin muistaa se tärkein, asuntopolitiikka on kirjaimellisesti kotien politiikkaa. Ilman omaa, kohtuuhintaista kotia muu elämä, kuten työssäkäynti tai perheen perustaminen, on vaikeaa, Heinäluoma muistuttaa.

– Asumisen hinta puhuttaa ihmisiä jatkuvasti. Kasvukeskusten vuokrat ovat nousseet vuosikaudet. Myös omistusasumisen kustannukset nousevat mm. tonttivuokrien ja energian kallistumisen myötä. SDP haluaa, että alueet eivät eriydy liikaa eikä kaupunkien keskustat rajaudu vain hyvätuloisten ulottuville. Jos asuminen vie valtaosan käytettävissä olevista tuloista, ei voida puhua kohtuuhintaisesta asumisesta, Heinäluoma toteaa.

– Pidän arvokkaana hallitusohjelman ja selonteon tavoitetta poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Asunnottomuuden vastainen työ on ollut Suomessa onnistunutta ja sitä pitää jatkaa. Tavoite Suomesta ilman asunnottomuutta on mahdollinen ja sitä kohti on edettävä sitkeästi, Heinäluoma sanoo.

SDP:ssä ollaan tyytyväisiä, että asuntopoliittisessa selonteossa korostuvat kohtuuhintaisen asumisen edistäminen, valtion asuntorahaston aseman säilyttäminen ja vahvistaminen ja siinä tunnustetaan valtion tukeman asuntotuotannon rooli asuntopolitiikassa.

– Asuntopolitiikan välineiden täytyy myös uudistua. Pidän hyvänä, että pilotteja ja selvitystyötä osuustoimintamallisen asumisen järjestämiseksi jatketaan. Osuuskuntamuotoinen asuminen on mahdollisuus, josta on esimerkkejä maailmalla ja jokunen Suomessakin. Tätä tarvitsemme lisää, Heinäluoma päättää.

Teksti julkaistu myös SDP:n sivuilla: https://sdp.fi/fi/blog/sdpn-eveliina-heinaluoma-asuntopolitiikassa-on-kyse-tarkeimmasta-omasta-kodista/

Jaa kirjoitus