Tiedote: Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on otettava luontokato vakavasti – Suomi tarvitsee kansallisen luontolain

Ympäristövaliokunnan sd-jäsenet Marko Asell, Eveliina Heinäluoma, Johan Kvarnström ja Pinja Perholehto ovat jättäneet toimenpidealoitteen kansallisen luontolain säätämisestä.

– Suomen vuodelle 2035 asetettu hiilineutraaliustavoite kirjattiin ilmastolakiin viime vaalikaudella. Nyt on kansallisen luontolain vuoro, sanovat ympäristövaliokunnan sd-jäsenet.

He ehdottavat toimenpidealoitteessaan, että Petteri Orpon hallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan uutta luontolakia, jolla turvattaisiin luonnon monimuotoisuus sekä tehostettaisiin luonnonsuojelun seurantaa ja suunnitelmallisuutta Suomessa.

– Orpon hallituksen tahtotila näyttää olevan valitettavan heikko, mitä tulee luontokadon torjuntaan Suomessa. Suomen kansainvälisistä sitoumuksista huolimatta hallitus ei lupaa riittävää rahoitusta saatikka sääntelyä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi luonnon monimuotoisuus- sekä vesien- ja ympäristönsuojelumäärärahoissa, jotka alenevat ensi vuonna 67 miljoonalla eurolla vuoteen 2023 verrattuna, sanoo ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma. – Tällä aloitteella haluamme kirittää hallitusta ottamaan luontokadon vakavasti.

Luontolaki olisi ilmastolain kaltainen puitelaki, jossa asetettaisiin viranomaisille tarkat tavoitteet luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon tilan parantamiseksi. Lisäksi laissa luotaisiin suunnittelu- ja tiedontuotantojärjestelmä asetettujen tavoitteiden toimeenpanemiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurattaisiin tarkkaan eduskunnalle annettavan luontovuosikertomuksen muodossa.

Kansallinen luontolaki täydentäisi luonnonsuojeluun ja luontokadon hillintään tähtäävää lainsäädäntöä, joka on nyt monelta osin hajanaista. – Luontolaki paikkaisi nykysääntelyn valuvikoja, kun luontokatoa hillitsevät muutokset tehtäisiin läpäisevästi eri lakeihin, toteaa Marko Asell.

Tutkimusten mukaan suomalaiset toivovat järjestelmätason ratkaisuja luontokatoon. –  Luontolaki olisi nimenomaan tällainen uudistus, joka varmistaisi, että toimet luontokadon hillitsemiseksi eivät pysähdy vaalikausien välissä, toteaa Johan Kvarnström.

– Ilmastonmuutos ja luontokato kulkevat käsi kädessä. Meidän tulee löytää ratkaisuja näihin molempiin haasteisiin. Kansallinen luontolaki olisi tärkeä ja täydentävä vastinpari ilmastolaille, muistuttaa Pinja Perholehto.

– Mikäli haluamme säilyttää suomalaisen luonnon myös tuleville sukupolville, on kunnianhimon tasoa luonnonsuojelussa nostettava ja ripeästi, sd-edustajat päättävät.

Jaa kirjoitus