Tiedote: YK:n ilmastokokouksessa otettiin askelia eteenpäin, nyt vaaditaan tekoja

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on varovaisen tyytyväinen tänään päättyneen YK:n COP28-ilmastokokouksen lopputulokseen. Heinäluoma peräänkuuluttaa ilmastotoimien kiireellisyyttä niin Suomessa kuin maailmallakin. 

Tänään saavutettu sopu Dubain ilmastokokouksessa on historiallinen, sillä neuvottelijamaat hyväksyivät päätöstekstiin ensimmäisen kerran maininnan, jossa maita kehotetaan siirtymään pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa. – Kirjaus on edellytys sille, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen voidaan ylipäätään tähdätä sekä minimivaatimus myös sille, että kansainvälinen ilmastojärjestelmän tulevaisuuden uskottavuus säilyy, sanoo Heinäluoma.  – Tässä mielessä ilmastokokouksen päätösteksti lähettää oikean signaalin: tulevaisuus ei ole fossiilissa polttoaineissa.

Neuvottelujen loppumetreillä nähtiin kokouksen puheenjohtajamaan, öljyvaltio Arabiemiraattien yritys vesittää fossiilisia polttoaineita koskeva kirjaus, kun maa ehdotti fossiilista polttoaineista luopumista koskevan kirjauksen poistamista kokonaan tekstistä. – Tästä näkökulmasta hyväksyttyä päätöstekstiä voi pitää jonkinlaisena erävoittona, vaikka Suomen ja EU:n ajamassa kunnianhimoisemmassa versiossa puhuttiin fossiilisten polttoaineiden alasajosta, pohtii Heinäluoma. – Nyt on ennen kaikkea tekojen aika. Toimilla on kiire, ja niitä edellytetään kaikilta valtioilta.

Heinäluoma on huolissaan Orpon hallituksen toimien riittävyydestä Suomen päästöjen vähentämiseksi. – Vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi hallituksen ryhtiliike on täysin välttämätön. Esimerkiksi päätös uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alentamisesta on hyvin vaikeasti perusteltavissa liikenteen päästöjen ja Suomen taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteiden saavuttamisen kannalta. Lisäksi hallitus aikoo muun muassa muuttaa ilmastolakia ja poistaa kuntien lakisääteisen velvoitteen laatia ilmastosuunnitelmat, vaikka ne ovat sekä vaikuttava että kustannustehokas tapa paikallisten ilmastoratkaisujen kannalta, Heinäluoma luettelee.

–Toivottavasti Dubain ilmastokokous muistuttaa Orpon hallitusta Suomen kansainvälisistä sitoumuksista. Vuodesta 2023 on tulossa mittaushistorian lämpimin vuosi, ja äärimmäiset sääilmiöt kuivuudesta tulviin ja helleaaltoihin uhkaavat jo nyt ihmisen olemassaolon perusedellytyksiä, kuten ruuantuotantoa ja terveyttä. Jos Suomi haluaa profiloitua kansainvälisesti ilmastopolitiikan suunnannäyttäjänä, se edellyttää myös kunnianhimoisia tekoja, päättää Heinäluoma.

Jaa kirjoitus