Tiedote: Vapaaehtoista päästökompensaatiota koskeva lakimuutos etenee

Vapaaehtoista päästökompensaatiota koskeva lakimuutos etenee
Sisäministeriö on tehnyt esitysluonnoksen rahankeräyslain muutoksesta, jonka mukaan vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta ei edellyttäisi jatkossa rahankeräyslupaa. Esitys on lähtenyt kuun alkupuolella lausuntokierrokselle.

– Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta lakiesityksen edistyminen on merkittävä asia. Vapaaehtoisuuteen perustuva kompensaatio ei ratkaise hiilipäästöjen suuruuteen liittyvää ongelmaa, mutta sen avulla pystymme edistämään ilmakehässä olevan hiilen sitoutumista maaperään. Kompensaatio olisi yksi väline lisää työkalupakkiin. Se mahdollistaa kansalaisille ja yhteisölle helpon tavan osallistua ilmastotalkoisiin niin halutessaan, painottaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma

– Jätimme usean kansanedustajan toimesta keväällä lakialoitteen, jossa esitettiin päästökompensaatiopalveluiden ja rahankeräyslain nykyisen ristiriidan poistamista. Asia nousi esille, kun poliisihallitus tulkitsi lainsäädäntöön nojaten päästökompensaation vastikkeettomaksi hyödykkeeksi, jonka myymiseen tarvitaan rahankeräyslupa. Poliisitutkinnan vuoksi esimerkiksi Finnair keskeytti lippukauppansa päästöhyvityspalvelun, taustoittaa Heinäluoma.


Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi juuri matkustamisesta tai hankittavan tuotteen valmistamisesta aiheutuneiden kasvihuonepäästöjen hyvittäminen maksua vastaan. Tämä toiminta on lisääntynyt Suomessa viime vuosina, yhtenä mainittavana esimerkkinä Kompensäätiön toiminta. Tämä uusi toiminnan muoto on herättänyt kysymyksiä toiminnan suhteesta yleishyödyllisiä rahankeräyksiä pääasiassa sääntelevään rahankeräyslakiin.

Jaa kirjoitus