Tiedote: Sote-uudistus otti merkittävän askeleen kohti valmistumista – ja se on kansalaisten etu


Hallitus pääsi perjantaina sopuun sote-uudistuksen sisällöstä. Hallitus on osoittanut toimintakykynsä pääsemällä koronakriisin hoidon yhteydessä yhteisymmärrykseen haastavasta sote-lainsäädännön kokonaisuudesta. Esitys etenee nyt arviointineuvoston käsittelyyn ja lakikokonaisuuden on määrä saapua eduskuntaan joulukuun alussa.

– Uudistusta tehdään ihmisten vuoksi. On koko Suomen edun mukaista, että tämä laaja kokonaisuus etenee. Uudistuksella vähennetään väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja varmistetaan yhdenvertaiset ja toimivat palvelut koko maassa. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa, linjaa Eveliina Heinäluoma.


Uudenmaan kannalta esityksessä on paljon parannuksia edeltäviin esityksiin verrattaessa

– Uudenmaan kannalta erillisratkaisun syntyminen jo valmistelun varhaisessa vaiheessa on ollut hyvin merkittävä asia alueellemme. Se on mahdollistanut alueiden erityispiirteiden huomioonottamisen paljon paremmin, kuin viime kauden sotemalli. Silloin erillisratkaisua ei saatu aikaan lainkaan, muistuttaa Heinäluoma.


Sote-ministeriryhmän on huomioinut laajan lausuntopalautteen, joka on koskenut siirtymätasausten alentamista. Niiden tarkoitus on tasata kunnilta siirtyvien kustannusten ja uusien hyvinvointialueiden laskennallisten rahoitusten välistä eroa. Alkuperäistä +/- 100 euron enimmäismäärää on laskettu +/-60:een.

HUSin alueella huolta herättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvekertoimia tullaan ministeriryhmän linjauksen mukaisesti kehittämään. Valtaosa soten rahoituksesta tulee määräytymään palvelutarpeen perusteella ja niiden arviointi perustuu THL:n rakentamaan malliin. Malli on huomattava parannus nykyisin käytössä olevaan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän tarvekriteeristöön, mutta sekin vaatii arviointia ja kehittämistä.

– Olisi tärkeää, että kriteereitä arvioitaessa huomioitaisiin kasvukeskusten tarpeet. Tulevaisuuden muutostekijät kuten väestönkasvu, alueellinen segregaatio ja maahanmuuttoväestön tarpeet tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa huomioon entistä paremmin.

Jaa kirjoitus