Tiedote: SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Kotirauha kuuluu kaikille

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma vaatii tulevaa hallitusta puuttumaan vuokra-asuntojen häiriötilanteisiin. Heinäluoma ehdottaa, että tulevalla hallituskaudella parannetaan poliisin ja vuokranantajan välistä tiedonvaihtoa sekä selvitetään mahdollisuutta edellyttää vastuuvakuutus riskivuokralaisille asuntoja tarjoavilta vuokranantajilta.

– Yhä useampi suomalainen asuu vuokralla. On tärkeää, että kaikilla vuokra-asujilla on mahdollisuus rauhalliseen kotiin. Valitettavasti ajoittain ilmenee tapauksia, joissa osa vuokra-asujista aiheuttaa häiriötä taloyhtiön muille asukkaille. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista tehokasta puuttumista häiriötilanteisiin, toteaa Heinäluoma.

Heinäluoma ehdottaakin, että tuleva hallitus selvittää mahdollisuutta edellyttää korkean riskin vuokralaisille asuntoja tarjoavilta vuokranantajilta pakollista vastuuvakuutusta. Tällä hetkellä osa markkinahintaa edullisemmin vuokra-asuntoja tarjoavista tahoista ei vaadi vuokralaisiltaan kotivakuutuksia, eikä taloyhtiön oma kiinteistövakuutus kata kuin osan kuluista esimerkiksi vesivahingon sattuessa. Näin taloyhtiön osakkaat voivat joutua toisten aiheuttamien kulujen maksajiksi, mikä ei ole oikeudenmukaista.  –  Tämä on erityisen epäreilua tilanteessa, jossa asumiskustannukset ovat muutenkin nousussa, sanoo Heinäluoma.

Kotirauhaa voitaisiin Heinäluoman mukaan paremmin turvata myös poliisin ja vuokranantajan välistä tiedonvaihtoa helpottamalla. Nyt poliisi ei saa kertoa esimerkiksi saamastaan kotihälytyksestä taloyhtiölle eikä vuokranantajalle. Tällöin vastuu tiedonvälittämisestä häiriötilanteissa lankeaa taloyhtiön muille asukkaille. Siksi olisikin tärkeää, että poliisi voisi tulevaisuudessa ottaa yhteyttä itse vuokranantajaan ja taloyhtiöön. Näin vastuuta ei sälytettäisi muiden asukkaiden tai naapureiden kontolle.

 – Vuokra-asunnon tarjoaminen esimerkiksi päihdekuntoutujille tukee vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen elämänhallintaa ja omanarvontuntoa. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa muille taloyhtiön asukkaille. Meillä kaikilla on oikeus kotirauhaan, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoma jättää asiasta kirjallisen kysymyksen 14. kesäkuuta.

Jaa kirjoitus