Tiedote: SDP:n Eveliina Heinäluoma jätti aloitteen villien taksien toiminnan sääntelemiseksi Helsingissä

Kansanedustaja ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma on jättänyt tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa aloitteen villien taksien toiminnan sääntelemiseksi.

– Mediassa on kerrottu lukuisista lieveilmiöistä, jotka liittyvät niin sanottujen villien taksien toimintaan Helsingissä. Lieveilmiöistä yksi vakavimmista on taksitolppien omiminen ja reviirimäinen jakaminen, jota osa villien taksien kuskeista harjoittaa. Kaupungin on korkea aika puuttua tähän toimintaan, sanoo Heinäluoma.

Villeillä takseilla tarkoitetaan taksipalvelujen yksittäisiä tarjoajia, jotka eivät toimi minkään taksifirman yhteydessä tai alaisuudessa. Pahimmillaan villien taksien kuskit ovat pyrkineet estämään muiden kuskien työnteon tietyillä tolpilla tai jopa uhkailleet muita kuskeja.

– Villien taksien toiminta uhkaa sekä muiden taksikuskien vapautta harjoittaa toimeaan että heidän työturvallisuuttaan. Kaupunki voisi kitkeä ilmiötä sääntelemällä taksikuskien toimintaa paikallisesti esimerkiksi Rautatieaseman taksitolpilla, jossa tolppien omimista ja uhkailua on esiintynyt, ehdottaa Heinäluoma. 

– Aiemmin Helsingin kaupunki on onnistunut ottamaan käyttöön uusia sääntöjä sähköpotkulautojen määrän ja käytön sääntelyssä. Uudet säännöt ovat hillinneet sähköpotkulautojen käytöstä aiheutuvia häiriöitä. Sääntely voisi olla lääke myös villien taksien toimintaan, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoma esittää valtuustoaloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta lisätä Rautatieaseman ja muiden keskeisten alueiden taksiasemilla liikennemerkkiin lisäkilpi, joka edellyttäisi taksipalvelujen tarjoajilta erillistä lupaa aseman tolpalla toimimisesta.

– Näin tolpilla voisivat toimia ainoastaan kaupungin kanssa sopimuksen tehneet palveluntarjoajat. Vaihtoehtoisesti voitaisiin selvittää kaupungin edellytyksiä kilpailuttaa taksipalvelujen tarjoajia samaan tapaan Helsinki-Vantaan lentokentällä, päättää Heinäluoma.

Jaa kirjoitus