Tiedote: Rakentamislain käsittely tulee vaatimaan poikkeuksellista tarkkuutta

Ympäristövaliokunnan varajäsen ja Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma nostaa esiin huolen rakentamislain uudistusprosessista ja lakiesityksen saamasta kriittisestä palautteessa.

– Hallitusohjelmassa linjattiin, että maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan tällä hallituskaudella, toki valmistelu oli aloitettu jo edellisellä kaudella. Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa ympäristöministeriö ei kyennyt valmistelemaan kokonaisuudistusta kaavoitukseen ja rakentamiseen, Eveliina Heinäluoma harmittelee. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus aloitettiin, jotta laki vahvistaisi luonnon monimuotoisuuden, tukisi hiilineutraalia yhteiskuntaa, edistäisi digitalisaatiota ja parantaisi rakentamisen laatua.

– Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen pitkäaikainen valmistelu ennakoi sitä, että iso muutos olisi saatu vietyä maaliin tällä hallituskaudella. Valitettavasti sen jälkeen kun ministeriössä edettiin pelkän rakentamislain uudistuksen kanssa, tilanne muuttui. Rakentamislain valmistelu on ollut monilta osin puutteellista, etenkin erillisen lausuntokierroksen puuttuessa ja sidosryhmien mielipiteiden jäädessä sivuun, Heinäluoma toteaa.

– Rakentamislakiesitys on saanut valtavan kriittistä palautetta kunnista, alueilta ja Kuntaliitolta. Kritiikin kohteena on esimerkiksi suunnitteluun liittyvät muutokset, sillä lupaperiaatteita höllentäessä kuntien resursseja jouduttaisiin yhä enemmän kohdentamaan jälkikäteen toteutettuun valvontaan, Heinäluoma toteaa.

– Me tulemme ympäristövaliokunnassa perkaamaan rakentamislain kokonaisuuden tarkasti läpi ja miettimään, löydämmekö ratkaisut, joilla lakiesityksestä saadaan aidosti tilannetta parantava esitys, Heinäluoma päättää.

Jaa kirjoitus