Tiedote: Missä viipyy uusi MAL-sopimus?

SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee radiohiljaisuutta käynnissä olevien MAL-sopimusneuvottelujen tiimoilta ja muistuttaa hallitusta kaupunkien merkityksestä koko Suomen kasvulle. 

– Valtion ja Suomen suurimpien kaupunkien väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimukset ovat yksi tärkeimmistä työkaluista kaupunkiemme kehityksen vauhdittamiseksi. Syyskuussa alkaneet neuvottelut MAL-sopimusten päivittämiseksi ovat parhaillaan käynnissä, mutta kevään aikana neuvottelujen etenemisestä ei ole kuulunut pihaustakaan, vaikka valmista olisi tarkoitus tulla pian. Missä vaiheessa neuvottelut tällä hetkellä siis oikein ovat? pohtii Heinäluoma.

Heinäluoma muistuttaa, että MAL-sopimukset ovat keskeisessä roolissa, kun kehitetään koko Suomen kasvun vetureina olevia kaupunkeja.

– Erityisesti pääkaupunkiseudun väestökehitys on ollut korona-ajan lyhyen notkahduksen jälkeen kovassa kasvussa. Helsingin asukasmäärä kasvoi viime vuonna ennätyksellisen paljon lähes 11 000 hengellä ja 1,6 prosentilla, ja samanlaisia lukemia on nähty Vantaalla ja Espoossa. Sopimus onkin erittäin tärkeä väline seudun kaupunkien yhteisvastuullisen asuntopolitiikan toteuttamisessa, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan kaupunkien nopea kasvu edellyttää pitkäjänteistä päätöksentekoa sekä toimivaa yhteistyötä valtakunnan ja kaupungin päättäjien välillä, jotta kaupungin kasvun tuomia mahdollisuuksia koko Suomelle ei hukata.

– MAL-sopimuksissa määriteltävät tavoitteet riittävästä asunnontuotannosta ja joukkoliikenteen kehittämisestä ovat tärkeitä, jotta asumisen ja liikkumisen kustannukset kaupunkilaisille voivat säilyä kohtuullisina. Ilman näitä tavoitteita voi erityisesti työvoiman saatavuuteen muodostua ikäviä pullonkauloja, mikäli asumisen ja liikkumisen kustannukset nousevat kaupungeissa liian korkeiksi pieni- ja keskituloisille. MAL-neuvottelujen vieminen maaliin olisikin tärkeää koko Suomen kannalta ja siksi sen tulisi olla myös hallituksen prioriteettilistalla,  päättää Heinäluoma. 

Jaa kirjoitus