Tiedote: Kansanedustajat al-Taee ja Heinäluoma: Ydinvoimaloiden häiriötilanteista viestimistä on petrattava

Olkiluodon ydinvoimalassa tapahtui joulukuussa 2020 häiriötilanne, josta selvittiin säikähdyksellä. Turvallisuusjärjestelmät toimivat tilanteessa kuten piti, mutta asukkaat lähialueilla ja laajemmin Suomessa kokivat jälkeenpäin teetetyn kyselyn mukaan, että viesti tilanteesta ei tavoittanut heitä hyvin.

– Tähän epäkohtaan on syytä puuttua. Oikea-aikaisen tiedotuksen tulee olla avainasemassa vastaavissa ydinvoimaloita koskevissa häiriötilanteissa. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että tiedeyhteisö on pitänyt ydinvoimaa mahdollisena osana ilmastonmuutoksen torjuntatalkoita. Jotta tämä ilmastoratkaisu koettaisiin laajasti hyväksyttäväksi, on myös viestintään panostettava ja virheistä opittava, linjaa Hussein al-Taee.

– Siksi esitämme asiasta vastaavalle sosiaali- ja terveysministerille kirjallisen kysymyksen: ”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta nyt esiintyneet epäkohdat viestinnässä korjataan ja nopea tiedonvälitys alueen asukkaille turvataan?” jatkavat kansanedustajat Hussein al-Taee ja Eveliina Heinäluoma.

Olkiluodon tapauksessa laitoksen turvajärjestelmä kytkeytyi päälle klo 12.22. iltapäivällä. Ensimmäinen tiedote medialle lähetettiin klo 13:28, puoli tuntia häiriötiedon lähettämisestä Säteilyturvakeskukselle. Sosiaali- ja terveysministeriö pitivät asiasta tiedotustilaisuuden klo 15:30.

Vaaratiedotteelle ei onneksi ollut aihetta. Silti kansalaiset kokivat, että heidän olisi tullut saada asiasta tietoa nopeammin ja kattavammin esimerkiksi tekstiviestillä. Yli puolet teetettyyn kyselyyn vastanneista saivat ensimmäisen tiedon tapahtuneesta median välityksellä.

– Loviisan ydinvoimalan tapauksessa taas kovin kauas ei jää väkirikas, yli 1,5 miljoonan asukkaan pääkaupunkiseutu. Tulevaisuuden varalle on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että tieto ydinvoimaloiden häiriötilanteista tavoittaa lähialueen asukkaat nopeasti, toteaa Heinäluoma.

Linkki kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_112+2021.aspx

Jaa kirjoitus