Tiedote: Hallitus laittaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintiluvat kuntoon!

Hallitus jättää tänään esityksen, joka parantaa kotihoidon työntekijöiden pysäköintimahdollisuuksia merkittävästi. Kesäkuussa 2020 voimaan astuvaa tieliikennelakia esitetään muutettavaksi niin, että siihen lisätään pysäköintiä helpottavat säädökset.

– Helsingissä kotihoidon työntekijät ovat olleet huolestuneita työpäivän aikana tarvittavien pysäköintipaikkojen löytymisen vaikeudesta. Kaikki parkkipaikan etsimiseen kuluva aika on ollut pois varsinaisesta työstä, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Säädösten myötä kunnan myöntämällä kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi mm. pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Pysäköintitunnuksella olisi myös esityksen mukaan mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.

– Olen todella tyytyväinen siihen, että asiaan saadaan muutos. Ratkaisu mahdollistaa kotihoidon työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun ympäri Suomen. Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen todennäköisimmin lisäävät palveluiden tarvetta tulevaisuudessa, jonka vuoksi työn sujuvoittamiseksi on tehtävä ennakoivasti töitä, linjaa Heinäluoma.

Jaa kirjoitus