Tiedote: Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Varmistamme, että Suomi pysyy turvassa kaikissa tilanteissa

Hallintovaliokunta on saanut tänään valmiiksi lausunnon valmiuslain muuttamisesta. Hallintovaliokunnan sd-jäsenet Eveliina Heinäluoma, Mika Kari, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen ovat tyytyväisiä, että Suomen turvaksi tehtävä lainsäädäntö etenee ripeästi, mutta huolellisesti valmistellen.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävällä tavalla. Suomen rajaturvallisuuteen kohdistuvat ulkoiset riskit ovat kasvaneet Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä. Hybridivaikuttaminen on lisääntynyt ja uusiin uhkiin on kyettävä vastaamaan tehokkaasti. Valmiuslain muuttaminen on välttämätön ja tärkeä toimi tässä kokonaisuudessa, jotta viranomaisillamme on mahdollisimman laajasti keinoja torjua erilaisia uhkia.

Nyt tehdyt muutokset vastaavat akuutisti nopeassa muutoksessa olevaan maailman turvallisuustilanteeseen ja niin turvallisuusviranomaiset kuin myös laaja joukko asiantuntijoita ovat kannattaneet valmiuslakiin tehtäviä muutoksia.

Hallintovaliokunnan sd-jäsenet muistuttavat, että nyt etenevä valmiuslain muutos on yksi osa laajaa kokonaisuutta, jonka avulla Suomen turvallisuudesta pidetään huolta. Muutoksia tehdään myös normaaliajan lainsäädäntöön, kuten rajavartiolakiin ja lisäksi on tärkeää huolehtia, että viranomaisilla on tarvittavat resurssit toteuttaa tehtäviään.

Sosialidemokraattiset valiokunnan jäsenet pitävät tärkeänä valiokunnan toteamusta, että lainsäädäntömme on oltava ajan tasalla niiden tilanteiden varalta, jossa vieras valtio käyttäisi maahantuloa rajallamme Suomen painostamisen välineenä. Näissä poikkeuksellisissa tilanteissa Suomen on voitava väliaikaisesti keskittää kansainvälisen suojelun haku muualle kuin vieraan valtion vastaiselle rajanylityspaikalle.

SDP haluaa, että jokainen suomalainen on turvassa, ja että viranomaisilla on tarvittavat työkalut toimia kaikissa Suomen suvereniteettia ja suomalaisten turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Jaa kirjoitus