Tiedote: Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Suomen rajaturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Hallintovaliokunta sai tänään yksimielisenä valmiiksi mietintönsä rajavartiolain muuttamisesta. Hallintovaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet Eveliina Heinäluoma, Mika Kari, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen pitävät esitystä tärkeänä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden parantamiseksi.

– Turvallisuusympäristön muuttumiseen on lähdetty vastaamaan nopeasti ja päättäväisesti monin keinoin. Hallitus on tuonut eduskuntaan jo useita lakimuutoksia, joilla parannetaan rajaturvallisuutta ja varautumista poikkeusoloihin. Nyt valmiiksi saatu rajalaki on tärkein uudistus normaaliolojen lainsäädäntöön. Sen myötä viranomaisten valmiuksia vastata erilaisiin tilanteisiin vahvistetaan merkittävästi, toteavat hallintovaliokunnan sd-jäsenet.

– Hallintovaliokunta on täsmentänyt hallituksen esityksessä ehdotetun rajavartiolain 16 §:ää. Lain olennaisin asia on, että raja on mahdollista tarvittaessa sulkea ja pakottavissa tilanteissa kansainvälisen suojelun hakemusten vastaanotto voidaan keskittää paikkaan, jonka ei tarvitse sijaita maarajalla. Tästä voidaan kuitenkin yksittäisessä tapauksessa poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet. Tämä antaa selkeän signaalin siitä, että Suomi ei alistu hybridivaikuttamiselle missään tilanteessa. 

Valtioneuvosto voisi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

– On arvokasta, että hallintovaliokunta kykeni löytämään yhteisen linjan tässä tärkeässä Suomen turvallisuutta koskevassa asiassa. Sillä on valtava arvo, että pystymme parantamaan Suomen ja suomalaisten turvallisuutta yhdessä. Esitys tarjoaa monipuolisesti keinoja rajaturvallisuuden parantamiseen. Meidän on huolehdittava, että lainsäädäntömme on ajan tasalla niiden tilanteiden varalta, jossa vieras valtio käyttäisi maahantuloa rajallamme Suomen painostamisen välineenä.

Jaa kirjoitus