Tiedote: Esteettisten pistoshoitojen kaoottisille markkinoille tarvitaan parempaa sääntelyä nyt

SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning vaativat tehokkaampaa sääntelyä esteettisten pistoshoitojen kasvaville markkinoille ja ehdottavat, että pistoshoitoja saisivat antaa jatkossa vain terveydenhuollon ammattilaiset.

Pistoshoitojen, kuten täyteainehoitojen, suosio on viime vuosina kasvanut. Samalla hoitojen mahdolliset terveyshaitat ovat nousseet keskusteluun. Ylen MOT-ohjelmassa kerrottiin tällä viikolla rajuista komplikaatioista, joita epäammattimaiset pistoshoidot ovat asiakkaille aiheuttaneet. Lisäksi pistoshoitoja on markkinoitu ja tehty jopa alaikäisille. SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning vaativat alalle parempaa sääntelyä asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi. He jättävät tänään hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen. 

– Pistoshoitojen suosio on kasvanut nopeasti, eikä lainsäädäntö ole pysynyt Suomessa muutoksen perässä. Esteettisten pistoshoitojen markkinat ovat tällä hetkellä Suomessa kaoottiset ja ala turvallisuuden valvonta hyvin puutteellista, toteaa Heinäluoma. 

Esteettisiä pistoshoitoja saa nyt antaa ilman minkäänlaista koulutusta tai erikoistumista. Toisin kuin kauneuskirurgiassa, esteettisten pistoshoidon tarjoajia ei valvo tällä hetkellä suoraan mikään taho.  – Tällä hetkellä hoitajien velvollisuutta taata asiakkaidensa turvallisuus ei valvota käytännössä mitenkään. Pistoshoitojen markkinat ovatkin tällä hetkellä hyvin sekavat kuluttajan näkökulmasta, sanoo Werning.

Pistoshoitojen aiheuttamat komplikaatiot voivat olla vakavia, kuten ihovaurioita, allergisia reaktioita ja jopa verenkiertohäiriöitä, jotka voivat johtaa näönmenetykseen tai ihokudoksen kuolioihin. – Pieleen menneiden pistosten jälkihoitoa voidaan joutua tekemään myös julkisella puolella, mikä kasvattaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia sekä sitoo alan rajallisia henkilöstöresursseja, muistuttavat Heinäluoma ja Werning.

Heinäluoma ja Werning ehdottavat, että pistoshoitoja saisi antaa jatkossa vain koulutusta saaneet ammattilaiset. Tämä auttaisi ehkäisemään terveyshaittoja ja komplikaatioita, joita taitamattomat ja epäammattimaiset hoidot voivat aiheuttaa. Riittävä koulutus varmistaisi myös sen, että hoitoja antavalla olisi vaadittavat ensiaputaidot, mikäli komplikaatioita ilmenee. Lisäksi pistettävien aineiden laadun ja turvallisuuden valvontaa tulisi parantaa sekä harkita, tulisiko pistoshoitoja tarjoaville toimipisteille olla nimettynä vastuulääkäri, kuten pistoshoitoja tarjoavilla lääkäriklinikoilla on tälläkin hetkellä.

Heinäluoma ja Werning muistuttavat, että esteettisiä pistoshoitoja säädellään Suomea tiukemmin jo monessa maassa. Esimerkiksi Ruotsissa laki rajoittaa täyteainepistosten antamisen ainoastaan lääkäreille, hammaslääkäreille ja sairaanhoitajille. – On korkea aika päivittää sääntely myös Suomessa ja varmistaa potilaiden turvallisuus ja kuluttajansuoja, he toteavat.  

Heinäluoma ja Werning viittaavat hallitusohjelmaan, jossa todetaan tarve selvittää esteettisiin hoitoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Heinäluoma ja Werning pitävät tätä kannatettavana kirjauksena, jota tulisi edistää ripeästi: – Jokainen ammattitaidottomuuden takia pieleen mennyt pistoshoito on liikaa, sanovat Heinäluoma ja Werning.  

Jaa kirjoitus