Suomen on vaikutettava aktiivisesti EU:ssa käytävään metsäkeskusteluun

Metsäpolitiikka kuuluu kansallisiin käsiin, mutta Euroopan unionilla on toimivaltaa energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan aloilla. Nämä sektorit limittyvät vahvasti.

PUHE metsistä, ilmastopolitiikasta ja niiden tärkeydestä ottaa taas uusia kierroksia. Euroopan komissio julkaisee kesän aikana ilmastotoimia sisältävän lainsäädäntöpaketin, ja metsäkeskustelu on Suomessa pinnalla.

EU on maailman suurin talous ja siksi myös oikean tason toimija vastaamaan ilmastonmuutoksen kaltaiseen ylikansalliseen haasteeseen. EU:n ilmastopolitiikkaa on syytä tukea – kuitenkin toimivallan rajat muistaen. Metsäpolitiikka on kansallisissa käsissä, eikä unionilla ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka sitä vastoin kuuluvat EU:n toimivaltaan. Kun nämä sektorit limittyvät vahvasti, on selvää, että tulevat esitykset koskevat myös suomalaista metsäsektoria.

Suomelle metsien merkitys on keskeinen talouden ja työllisyyden kannalta. Ne tarjoavat merkittävimmän luonnonvaramme, puun, jonka avulla voimme korvata useita fossiilisia materiaaleja. Metsät ovat keskeisiä luonnon monimuotoisuuden kannalta sekä ilmastonmuutosta hillitseviä nieluja. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti näistä aiheista käytävään EU-keskusteluun suuren valiokunnan käsittelemien kantojen pohjalta. Vaikuttamistyötä on ansiokkaasti tehty, mikä on Suomen ja suomalaisten etu.

Metsä- ja biotalous, herkkien elinympäristöjen säilyttäminen ja hiilensidonta, luontomatkailun tavoitteet, monimuotoisuuden lisääminen tai vesien suojelu ovat yhteen sovitettavia tavoitteita. Tämän täytyy tulla myös EU-lainsäädännössä huomioiduksi.

Jaa kirjoitus