Staralla tärkeä rooli maailman toimivimmassa kaupungissa

Helsingin päätöksentekijät ovat käyneet syksyn alussa keskustelua liikelaitos Staran eli kaupungin rakentamispalveluista vastaavan organisaation tulevaisuudesta. Nimestään huolimatta rakentamispalvelut eivät kuitenkaan kuvaa sitä tehtäväkirjoa, joka Staran vastuulla todellisuudessa maan pääkaupungissa on.

Staran roolista on poliittisten puolueiden kesken erilaisia näkemyksiä. Itse näen Staran olemassaolon tuovan kaupungille ja sen vaalimille arvoille paljon lisäarvoa.

Staran arvoa ei voikaan mitata pelkästään kustannusten kautta, sillä kaupungin omistamana liikelaitoksena Staralla on vahva rooli esim. hätä- ja onnettomuustilanteisiin varautumisessa. Varautumisesta onkin tullut koronan myötä yhä laajemmin jaettu arvo. Yllättävissä tilanteissa saman työn tilaaminen yksityisiltä markkinoilta tarkoittaa lähes aina veronmaksajille moninkertaista hintaa.

Koronaepidemian iskiessä kaikki kaupungin järjestelyt tuli organisoida täysin lennosta, sillä valmiita suunnitelmia ei ollut kenelläkään olemassa. Stara oli toteutuksessa vahvassa roolissa. Useat tehtävät toteutettiin virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Muutaman esimerkin mainitakseni Stara rakensi Laakson sairaalan odotusteltan, Stoan koronatestauspisteen, koronan aikaiset pysäköintijärjestelyt Malmilla, Meilahdessa, Kasarmitorilla sekä Auroran pysäköintialueella sekä vastasi useiden koronatestaukseen liittyvien opasteiden pystyttämisestä. Ja nämä ovat vain poiminta erilaisista tehtävistä, joista Stara on vastannut korona-aikana.

Kaupungin omistama liikelaitos tuo myös joustavuutta tehtävien hoitoon. Moni muistaa Trump/Putin-huippukokouksen käytännön järjestelyjen saaneen kansainvälistäkin kiitosta. Suomalainen lehdistö puhui tapaamisen tarjoavan Helsingille tuhannen taalan paikan Suomi-kuvan kirkastamiseen. Helsinki organisoi n. 2 000 ulkomaisen toimittajan kokouksen vajaassa kolmessa viikossa. Tämänkin tapahtuman liikenne- ja turvallisuusjärjestelyjen rakentamisessa Staralla oli keskeinen rooli. Moni muistaa, että viimeisinä päivinä myös kaivonkansia hitsattiin kiinni. Staran työntekijät vastasivat myös kaluston ja ajoesteiden toimittamisesta. Kaikki käytännön järjestelyt tehtiin vieläpä parhaimpaan loma-aikaan heinäkuussa.

Ollakseen maailman toimivin kaupunki Helsinki tarvitsee vahvan Staran myös jatkossa.

Jaa kirjoitus