Soten erillisratkaisussa päästävä nopeasti liikkeelle

Hallituksen ero ei ole onneksi aiheuttanut myös Uudenmaan sote-erillisratkaisun eteen tehtävän työn valitettavaa hidastumista. Sanna Marinin hallituksen aloittaessa työn, ei ole kuitenkaan syytä hidastella.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Uudenmaan erillisratkaisun valmistuminen on kaikkien etu. Pääkaupunkiseutu on maan väkirikkain alue, jolla on jo tällä hetkellä riittävän suuret hartiat sote-palvelujen järjestämisessä. Tähänkin saakka erikoissairaanhoito on toiminut varsin hyvin ja ongelmat ovat olleet perusterveydenhoidosta ja vanhustenhoidossa. Siksi on tärkeä kirjata 0,7 hoitajamitoitus lakiin.

Tosiasia on, että pääkaupunkiseudun suurilla kaupungeilla on jo nyt kyky tuottaa itsenäisesti toimivat perustason sote-palvelut. Kuitenkin etsiessämme Suomen laajuista ratkaisua sote-palveluiden tulevaisuuden haasteisiin, täytyy pääkaupunkiseudun olla mallin rakentamisessa isosti mukana.

Erillisratkaisu on keskeinen, jotta jo nykyisellään toimivista palvelukokonaisuuksista voidaan pitää kiinni, samalla kun vastataan kaupungistumisen haasteisiin. Kun Uudenmaan palveluiden isosta kuvasta on päästy yhteisymmärrykseen, voidaan se ottaa huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa.

Erillisratkaisua selvittävä työryhmä antaa viimeistään vuoden loppuun mennessä peruspalveluministeri Krista Kiurulle esityksen Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Uusimaa tullaan jakamaan viiteen eri alueeseen, joista Helsinki toimii omana alueena. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä ei ole tarkoitus pilkkoa pienempiin osiin aluejaosta huolimatta.

Työryhmän selvityksessä ei oteta kantaa soten rahoitusmalliin. Se on ymmärrettävää, mutta toisaalta harmillista. Rahoitusmalli kun vaikuttaa merkittävästi kaikkien kuntien tulevaisuuteen. Mallin täytyy olla oikeudenmukainen niin pieniä kuin suuria kuntia kohtaan. Kaupungistumisen kiihtyminen ja väestön ikääntyminen täytyy huomioida tarkasti. Näin varmistetaan kestävä varautuminen tulevaisuuden haasteisiin.

On selvää, että uudistusta tarvitaan – Uusimaa sekä koko muu Suomi tarvitsevat palveluiden uudistamista.

Teksti julkaistu Demokraatissa 11.12.2019

Jaa kirjoitus