Sote-uudistuksen eteneminen turvaa palvelut

Tiedote, hallintovaliokunnan sosialidemokraatit

Hallintovaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa soteuudistuksesta. SDP:n kansanedustajat hallintovaliokunnassa Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen pitävät uudistuksen etenemistä tärkeänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden kokoaminen hyvinvointialueille parantaa terveyspalveluihin pääsyn tasa-arvoa sekä edellytyksiä kehittää suomalaisten hyvinvointipalveluja.

– On tärkeää, että ihmiset pääsevät terveydenhuollon palveluihin ilman kohtuutonta jonottamista ja saavat juuri omaan tilanteeseen kaipaamansa palvelut sujuvasti ja laadukkaasti. Tällä hetkellä alueelliset erot hoitoon pääsyssä ovat suuret ja se on kestämätön tilanne, kun kyseessä on yksi tärkeimmistä ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvistä palveluista, toteaa Rantanen

– On tärkeää, että perustettaville hyvinvointialueille annetaan aidosti mahdollisuus huolehtia ihmisten terveydestä. Koronakriisin jäljiltä jää merkittävä hoivavelka, joka edellyttää sitä, että palveluille varataan riittävä rahoitus. Tämä tekee tilanteesta entistä haasteellisemman, painottaa Lindén. – Valiokunta piti tärkeänä, että rahoituksen riittävyyttä seurataan ja myös maakuntaveron käyttöönottamista selvitetään uudistuksen jatkotyössä.

– Sote-uudistus tarkoittaa kunnille suurta mullistusta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Uudistuksessa on tärkeää turvata kuntien tasapuolinen kohtelu. Hallituksen esityksen mukaan kunnalla on oikeus saada valtiolta korvaus kunnan omaisuuteen kohdistuvien järjestelyjen perusteella kunnalle aiheutuvista välittömistä kustannuksista. On myös tärkeää, että valtio varautuu realistisella rahoituksella muutoskustannuksiin, Viljanen huomauttaa.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat erilaisia eri puolilla maata. Kaupunkiseuduilla väestönkasvu, eriytymiskehitys ja maahanmuuttajien määrän kasvu aiheuttavat haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Kasvuun investoiminen asettaa kaupungeilla haasteita. Valiokunta edellyttikin, että kuntien talouden tasapainoa, lainanhoitokykyä ja investointikykyä seurataan säännöllisesti uudistuksen yhteydessä ja sen jälkeen, Heinäluoma painottaa.

Jaa kirjoitus