SDP:n valtuustoryhmä: Helsingin hyvä taloustilanne mahdollistaa laaja-alaisen koronakriisin jälkeisen palautumisohjelman

Helsingin vuoden 2020 tilinpäätös osoittautui huomattavasti arvioitua paremmaksi. Vielä syksyllä talousarviota laadittaessa päätöksentekijöille esitettiin selkeästi heikompia ennusteita vuoden 2020 talouskehityksestä. Pahimmillaan koronan arvioitiin tekevän Helsingin talouteen jopa 700 miljoonan euron loven. Hallituksen tuki kunnille tasapainotti koronakriisin vaikutukset.

”Vuoden 2020 talousarviota tehtiin poikkeuksellisen epävarmoissa oloissa. Sovimme jo neuvotteluissa, että vuonna 2021 on mahdollista tehdä ylityksiä, jos tarve niin vaatii. Nyt taloustilanne sallii sen, että voimme tehdä tarvittavia lisäpanostuksia mm. sote-palveluihin sekä kasvatukseen ja koulutukseen.” sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti joulukuussa, että sopeutustoimia ei tehdä, vaan menotarpeet katetaan valtion tuella ja tarvittaessa ylitysoikeudella. ”Koronakriisin pitkittyminen osuu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Helsingin vahva taloustilanne mahdollistaa sen, että voimme suunnata lisäresursseja oppimisen tukemiseen ja koronakriisin jälkiseurausten hoitoon.” toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että toimialat valmistelevat nopealla aikataululla esitykset mahdollisista lisätarpeista ja että budjettiylityksistä tehdään päätös mahdollisimman pian. SDP on valmistelemassa ensi viikon valtuuston kokoukseen aloitetta koronakriisin jälkeisestä palautumisohjelmasta.

”Budjettiylityksillä voidaan vastata akuuttiin tilanteeseen. Lisäksi tarvitaan laaja-alainen ohjelma erilaisista tukitoimista koronakriisin jälkeiseen palautumiseen. Ohjelman tulee pureutua mm. terveydenhuollon hoitovelkaan, mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, oppimisen tukemiseen, nuorten työllisyyteen sekä kulttuurin ja tapahtumien tukemiseen,” SDP:n pormestariehdokas Nasima Razmyar päättää.  

Jaa kirjoitus