SDP:n ryhmäaloite toisen asteen maksuttomuudesta edistää tasa-arvoa

Koulutuksen tasa-arvo on ollut rakentamassa suomalaisen yhteiskunnan menestystä. Suomen nousu yhdeksi maailman osaavimmaksi kansaksi on tapahtunut pitkälti sen ansiosta, että olemme tarjonneet jokaiselle mahdollisuuden kouluttautua ja hankkia osaamista.

Koulutuksen tasa-arvo on tavoite, jonka eteen täytyy tehdä töitä jokaisen sukupolven kohdalla. Maailma on muuttunut, eikä pelkkä peruskoulu enää takaa nuorelle työllistymistä. Eri tutkimusten mukaan toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jää joka vuosi tuhansia nuoria. Suomalaisista jopa 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Etenkin pienituloisteisten perheiden lapsilla osuus on suuri.

Maksuton toinen aste on tasa-arvoteko, joka kitkee eriarvoistumista, parantaa nuoren mahdollisuuksia pärjätä työelämässä ja lisää suomalaisen yhteiskunnan menestysmahdollisuuksia. Se on myös konkreettinen teko köyhyyden periytymisen estämiseksi. Nuoren kohdalla perheen vähävaraisuus ei saisi vaikuttaa hänen kouluttautumismahdollisuuksiinsa.

Rahan puute on kuitenkin tällä hetkellä merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljäsosa toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo syyksi rahapulan. Ei siis olekaan ihme, että myös nuoret itse kannattavat oppivelvollisuuden pidentämistä kattamaan koko toinen aste, kuten nuorisobarometrit ovat meille kertoneet.

SDP on pitkään tavoitellut maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuuden pidentämistä. Nämä ovat puolueemme tavoitteita myös seuraavalle eduskuntavaalikaudelle. On selvää, että koulutuksen tasa-arvon edistäminen pitäisi toteuttaa valtakunnan tason ratkaisulla ja siksi maksuttomasta toisesta asteesta tulee tehdä kansallinen päätös.

Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö Helsinki voisi olla asiassa edelläkävijä ja laittaa siten myös painetta kansallisen ratkaisun saavuttamiseksi.

Helsingin sosialidemokraattien valtuustoryhmä on iloinen, että Helsinki on nyt ottamassa askeleita maksuttoman toisen asteen suuntaan. Ryhmäaloitteemme tavoitteena oli, että kaupunki päättää ensi vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä varata riittävät määrärahat kattaakseen lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimateriaalien ja työvälineiden kustannukset helsinkiläisille nuorille.

On hienoa, että kaupunginvaltuusto on 26.9. kokouksessaan päättänyt kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja toiselle asteelle. Valtion toimista riippumatta Helsinki lähtee edistämään maksuttomuutta. Ensimmäiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tehdään jo ensi vuonna alkavalla lukukaudella.

Jaa kirjoitus