SDP:n Eveliina Heinäluoma ehdottaa pohjoismaista säätelyä esteettisille pistoshoidoille

Kauneudenhoidon asiakkaat eivät tällä hetkellä voi varmistua esteettisten pistoshoitojen toteuttajan koulutuksesta, mikäli tämä ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Suomessa kaikkien muiden täyteaineiden paitsi botuliinin osalta hoitojen tarjoajalta ei edellytetä terveydenalan koulutusta. Eveliina Heinäluoma ehdottaa, että pistoshoitojen antaminen rajataan pohjoismaissa vain terveydenhuollon ammattilaisille.

Kauneudenhoidon asiakkaat eivät tällä hetkellä voi varmistua esteettisten pistoshoitojen toteuttajan koulutuksesta, mikäli tämä ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Suomessa kaikkien muiden täyteaineiden paitsi botuliinin osalta hoitojen tarjoajalta ei edellytetä terveydenalan koulutusta. Eveliina Heinäluoma ehdottaa, että pistoshoitojen antaminen rajataan pohjoismaissa vain terveydenhuollon ammattilaisille.

– Potilasturvallisuuden näkökulmasta nykytilanne on erittäin huolestuttavaa. Mediassa on uutisoitu viime vuosina pieleen menneistä operaatioista. Näissä tilanteissa pistoksen antajalla ei ole välttämättä ollut riittäviä taitoja tai välineitä vaurion syntymisen estämiseksi eikä potilaalla ole ollut tietoa tekijän koulutustaustasta, taustoittaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Koulutustaustan lisäksi asiakkaan on itse vaikeaa selvittää, noudattaako hoitopaikka millaisia toimia hygienian osalta. Lisäksi täyteaineita voi tilata käyttöönsä kuka tahansa. Jos pistäjä ei ole terveydenhuollon ammattilainen, ei mahdollinen toimenpiteestä johtuva vahinko kuulu potilasvakuutuksen piiriin.

– Yksilönsuojaa on ehdottomasti vahvistettava. Siksi olen tehnyt ehdotuksen yhteispohjoismaisesta sääntelystä pistoshoidoille. Ehdotan, että pohjoismaiden hallitukset yhdistäisivät kansalliset lainsäädännöt eettisten pistoshoitojen osalta niin, että pistoshoitoja voi jatkossa antaa vain terveydenhuollon ammattilainen, linjaa pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen Eveliina Heinäluoma.

Valtaosa kauneudenalan yrityksistä ja toimijoista on vastuullisia. Kun jotain menee pieleen, on kyse poikkeustapauksista. Palveluiden laatuun on vaikutettu lähiaikoina EU-tasolla, kun jatkossa tiettyjen lääkinnällisten laitteiden ammattimainen käyttäjä on velvoitettu ilmoittamaan eri viranomaistahoille vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai saattaneet johtaa asiakkaan terveydentilan vaarantumiseen.

– Asiakkaiden kannalta on silti oikeudenmukaista varmistaa, että vain terveydenalan ammattilaiset suorittavat esteettisiä pistoshoitoja jatkossa. Näin asiakas voi aina olla varmistunut siitä, että hoitoja antavalla toimijalla on riittävä osaaminen esimerkiksi komplikaatiotilanteissa toimimiseen.

Jaa kirjoitus