SDP pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta

Tiedote

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purran syytöksiä siitä, että SDP pyrkisi romuttamaan työvoiman saatavuusharkinnan. Hallitus linjasi puoliväliriihessä, että työvoiman saatavuusharkintaa sujuvoitetaan yhtenäistämällä alueellisia linjauksia. Lisäksi niihin luodaan yhtenäinen, digitalisaatiota hyödyntävä malli, joka tukee lupakäsittelyn nopeutumista. Linjaus on täysin hallitusohjelman mukainen eikä tarkoita saatavuusharkinnasta luopumista.

– Purran väitteet ovat tarkoitushakuisesti kärjistettyjä ja ne sisältävät monia väärinymmärryksiä. Hallitus ei ole poistamassa tai millään tavalla murentamassa saatavuusharkintaa. Asiassa edetään hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmassa on päätetty, että työperäisessä maahanmuutossa sovelletaan saatavuusharkintaa, Heinäluoma muistuttaa.

”Yhtenäinen, digitalisaatiota hyödyntävä malli” alueellisissa linjauksissa tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa on käytössä yhteinen asiakirjamalli, kun ELY-keskukset tekevät alueelliset linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä. Tämä mahdollistaa osittaisen automatisoinnin lupakäsittelyn nopeuttamiseksi. On kaikkien etu, että lupakäsittely on sujuvaa ja nopeaa.

Alueellisten linjausten osalta on päädytty siihen, että linjauksia ei yhdistetä suuremmiksi aluekokonaisuuksiksi, vaan alueelliset linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä tehdään jatkossakin kullakin ELY-alueella, ottaen huomioon kunkin alueen olosuhteet ja työmarkkinatilanteet.

– Purran väite siitä, että esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksen linjaukset ravintolatyöntekijöistä levitettäisiin kaikkiin maakuntiin, ei siis pidä alkuunkaan paikkaansa, sanoo Heinäluoma.

Saatavuusharkinta tarkoittaa työvoimapoliittista harkintaa, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko Suomessa jo saatavilla sopivaa työvoimaa. Näin varmistetaan, että oleskeluluvan kanssa Suomeen saapuville on töitä tarjolla. Ruotsi luopui aikanaan saatavuusharkinnasta ja tämä päätös toi mukanaan vakavia lieveilmioitä, kuten työlupien kaupittelua, harmaata taloutta ja muuta rikollisuutta.

Jaa kirjoitus