Puurakentamisen lisäämisen askelmerkit

Nykyinen uusiutumattomiin luonnonvaroihin pohjautuva rakentaminen aiheuttaa kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Esimerkiksi Euroopassa rakennussektori kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala. Tämä johtuu runsaasta uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksesta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keskeistä, että rakentamisessa siirretään painopistettä uusiutuviin ja vähäpäästöisiin rakentamismenetelmiin. Puu on ympäristön kannalta erinomainen rakennusmateriaali. Puurakentamisessa päästöt ovat 60 prosenttia vähäisemmät uusiutumattomiin luonnonvaroihin verrattuna.

Puurakentamisen nopea edistäminen edellyttää kannustimien luomista valtion taholta. Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana. Tällä viikolla tavoitteita tarkennettiin julkisen rakentamisen osalta. Kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta 45 prosenttia on tavoitteena olla puurakentamista vuonna 2025.

Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä monella eri sektorilla, kuten myös rakentamisessa. Puurakentaminen on tunnistettu keskeiseksi keinoksi vähentää alueellisia päästöjä, sillä puumateriaalit sitovat hiilidioksidia rakennuskantaan. Puurakentamiseen panostaminen on yhteiskunnallisesti katsoen viisasta siksi, että yhteisiä varoja voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten tavoitteiden eli päästöjen vähentämisen, kotimaan talouden ja paikallisen elinkeinon toteuttamiseen. Siksi on tärkeää, että valtio tukee puurakentamisen edistämistä sekä avustuksin, koulutuksin ja tietokannoin.

Puurakentamiseen panostamisella on pitkällä tähtäimellä vaikutusta myös asumisen hintaan. Asuinkerrostalojen rakennuttaminen puusta on naapurimaassamme Ruotsissa 15 prosenttia edullisempaa kuin betonitalojen rakennuttaminen. Tähän lukemaan pääseminen vaatii Suomessa kuitenkin alan kehittymistä ja kannusteita, joita on toki jo olemassa: esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää puurakennuksille korotettua käynnistysavusta puisten vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Jaa kirjoitus