Puhe SDP:n Helsingin piirikokouksessa 11.6.2024

Hyvät toverit, ystävät,

Edellisistä vaaleista on hädin tuskin kaksi vuorokautta aikaa ja me demarit olemme jo valmiit seuraaviin taistoihin. Vuoden päästä koittaviin kuntavaaleihin. Ehkä se kuitenkin kertoo tämän liikkeen halusta vaikuttaa yhteiskuntaan ja sitoutumisesta demokratian toteutumiseen. Ja vaalithan ovat joidenkin mielestä elämän parasta aikaa. 

Meillä onkin edessä tärkeät kuntavaalit Helsingissä. Vaalit, joissa helsinkiläisillä on mahdollisuus ottaa kantaa maan hallituksen epäoikeudenmukaiseen politiikkaan ja vaalit, joissa määritellään, miltä pääkaupunki tulee näyttämään ja kehittymään tulevina vuosina.

Mitä Helsinki meille merkitsee? Kotikaupunki merkitsee paljon ja on paljon muutakin kuin päiväkotipaikkoja, työmatkoja tai tietöitä. 

Kaupunki on täynnä tunnetta ja muistoja. Täällä rakastutaan, täällä synnytään, tänne muutetaan, täällä juhlitaan, täällä työskennellään, täällä kasvetaan, täällä sairastetaan.

Tätä kaikkea on Helsinki. Elämää, tuttua ja turvallista, uutta ja mielenkiintoista.

Helsingin kasvu näkyy päiväkodeissa pienten jalkojen vilinänä, uutena ammattioppilaitoksena, pikaraitiotien rakennustyömaana ja väenpaljoutena terveyskeskuksen aulassa aamuvuoroa aloittavalle hoitajalle.

Kasvu mahdollistaa paljon: uuden arkkitehtuurimuseon tai jalkapallokentän rakentamisen, mutta samalla se haastaa meitä jatkuvasti. Miten turvaamme helsinkiläisille tärkeän lähiluonnon tai torjumme asumisen kovaa hinnan nousua? Miten varmistamme jokaiselle koululaiselle tarvittavan tuen oppimisvaikeuksissa ja vanhukselle turvallisen vanhuuden?

Hyvät toverit,

Politiikalla on merkitystä. Arvoilla on vaikutusta. Sen me tiedämme. Siksi me kaikki olemme myös täällä tänään. Haluamme olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja Helsinkiä. Arvojen merkityksen on myös todistanut valitettavalla tavalla eduskuntavaalien jälkeen hallituspohjan muodostaneiden puolueiden harjoittama politiikka. Sakset ja ivailut ovat tulleet osaksi suomalaista politiikkaa.

Historiallisen oikeistolainen hallitus muokkaa nyt Suomea isolla kädellä eriarvoisempaan suuntaan. Vaikutukset tuntuvat kaikkialla Suomessa. Yli 40 000 ihmistä on putoamassa köyhyysrajan alle. Isku on erityisen kova Helsingissä, jossa jo lähtökohtaisesti elämisen kustannukset ovat korkeat. Jopa tuhannelta pienipalkkaiselta helsinkiläiseltä yksinhuoltajaperheeltä viedään asumistuki kokonaan pois. Osa-aikatyötä tekevien tilanne vaikeutuu. Asunnottomuus uhkaa lähteä kasvuun vuosikymmenten pitkän työn jälkeen.

Hallitus väittää, ettei vaihtoehtoa ole, mutta me tiedämme, että aina on vaihtoehtoja. Me SDP:ssä haluamme turvata oikeudenmukaisuuden toteutumisen: pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista emmekä anna eriarvoisuuden ottaa niskalenkkiä hyvinvointivaltiostamme. Helsinki voi toimia vastavoimana, kun hallitus harjoittaa hyvinvointivaltion purkutalkoita ja eriarvoistaa ihmisiä.

Hyvät toverit,

Olemme Helsingissä nähneet nyt kahden kokoomuslaisen pormestarin kaudet. Tänä aikana niin maailma, Suomi kuin myös Helsinki ovat olleet kovassa muutoksessa. Huomaan yhä useamman kysyvän, onko Helsinki pystynyt näiden muutosten tuulien keskellä turvaamaan kaupungin tärkeimmän tehtävän eli hyvän arjen asukkailleen? Ja antaako kaupungin pormestari helsinkiläisille aiheen ylpeyteen omasta kotikaupungistaan?

Pääkaupungin maine on palkkakriisin myötä pahasti heikentynyt ja luottamus kaupunkiin niin työntekijöiden kuin myös tavallisten kaupunkilaisten osalta rakoilee. Istuva pormestari on keskittynyt kolmen vuoden ajan lähinnä pääkaupungin palvelujen ja tehtävien ulkoistamiseen yksityisille yrityksille. Edellisen kauden kokoomuslainen pormestari tuli taas tunnetuksi autoritäärisestä ja jyräävästä johtamistyylistään.

Siksi kysynkin: olisiko Helsingissä nyt uusien kasvojen aika? 

Seuraavissa kuntavaaleissa me SDP:ssä tarjoamme vaihtoehdon Helsingissä.

Omat kasvoni ovat pitkälti Helsingin muovaamat. Itä-Helsingin Kurkimäessä syntyneenä ja Mellunmäessä lapsuuteni viettäneenä olen saanut hyvät eväät koulupolun aloittamiseen. Olemme saaneet naapuruston lasten kanssa hyppiä lähimetsän puroissa ja rakentaa majoja kuusenoksista.

Opettajaäidin kanssa tehdyt kesäretket Korkeasaaressa ja isän kanssa vietetyt syksyiset lauantaiaamut Itäkeskuksen uimahallissa. Ne ovat itselle ainutlaatuisia muistoja ja samalla niin monen helsinkiläisperheen kertomuksia arkisesta elämästä.

Oma polkuni on johdattanut minut mukaan vaikuttamiseen. Ihmisten auttaminen ja epäkohtien korjaaminen ovat minulle syitä olla mukana kuntapolitiikassa. Juoksuportaiden rakentaminen, lumen aurauksen puuttuminen, päiväkotilasten turvallisuuden varmistaminen tai taksiaseman ongelmien korjaaminen. Kaikkiin näihin pystyy kaupunginvaltuutettuna vaikuttamaan ja kaikissa näissä olen ollut mukana tekemässä parempaa Helsinkiä.

Helsinkiä pitää kehittää tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Olen saanut toimia seitsemän vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana. Saman verran myös kaupunkiympäristölautakunnassa, jossa olen päässyt näkemään Helsingin kasvun konkreettisella tavalla uusien asuinalueiden rakentamisen ja perinteikkäiden kaupunginosien täydennysrakentamisen kautta.

Kaikki nämä vuodet ovat kasvattaneet vahvaa ylpeyttä omasta synnyinkaupungistani ja sen asukkaista. Samalla minulle on vahvistunut tunne siitä, että Helsinki tarvitsee entistä enemmän meidän SDP:n kädenjälkeä ja arvojen toteutumista. Helsingin äänen on kuuluttava myös valtakunnan päätöksenteossa. 

Oman esikoisen syntymään valmistautuminen on saanut itseni pohtimaan entistä enemmän Helsingin hyvää tulevaisuutta. Koen, että nyt on minun paikkani antaa oma osaamiseni, sitoutumiseni ja intoni Helsingin käyttöön. Siksi olen innoissani ja motivoituneena hakemassa SDP:n pormestariehdokkaaksi ensi vuoden kuntavaaleissa.

Pormestariehdokkaana haluan edustaa uusia kasvoja Helsingille. Sellaisia kasvoja, jotka edustavat empatiaa ja välittämistä heikoimmassa asemassa olevista. Koska kyllä empatia kuuluu politiikkaan.

Kasvoja, jotka edustavat uutta Helsinkiä, välittävät turvallisuutta ja kasvoja jotka hakevat yhteistyön säveltä kaupungin johtamisessa. 

Pormestarina lupaan tehdä töitä erityisesti viiden tavoitteen eteen:

  • Ensinnäkin Helsingin on oltava tasa-arvoinen kaupunki, jossa kaupunginosia kehitetään tasapainoisella tavalla ja jossa jokaisesta pidetään huolta. Emme saa antaa sijaa eriarvoisuuden kasvulle. Meidän on varmistettava, että jokainen, niin lapsiperhe, työssäkäyvä kuin myös ikäihminen pärjää ja saa tukea. Emme hyväksy terveyskeskusmaksujen käyttöönottoa emmekä lastensuojelusta leikkaamista. Meidän on myös turvattava kohtuuhintainen asuminen Helsingissä. Pääkaupungista ei saa tulla vain kaikista varakkaimpien kotipaikkaa vaan kyllä Helsingissä on voitava asua, oli sitten lähihoitaja, kaupan myyjä tai pienituloinen eläkeläinen.
  • Toiseksi: tämän ajan suurimpia haasteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Tässä Helsinginkin on tehtävä oma osuutensa kasvavan kaupungin keskellä. Vaikka maan hallitus ohjaa kehitystä täysin väärään suuntaan, pystymme me Helsingissä olemaan tässäkin suhteessa vastavoima ja vähentämään omilla toimillamme päästöjä ja edistämään luontotyötä. Kaupungin kasvaessa tämä työ vaatii jatkossa yhä enemmän tarkkuutta.
  • Pääkaupungin on myös panostettava entistä enemmän elävän keskustan kehittymiseen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä niin yritysten kuin myös kaupunkilaisten kanssa. Pääkaupungin keskustan vetovoima rakentuu tänä päivänä yhä enemmän tapahtumien ja elämysten kautta ja siihen pitää Helsinginkin panostaa.
  • Minun Helsinkini on turvallinen ja kaikkia kunnioittava kaupunki. Meidän sosialidemokraattien Helsinki ei jaa ihmisarvoa. Kaikki ovat yhdenvertaisia, riippumatta taustastaan, äidinkielestään tai uskonnostaan. Tämän tavoitteen saavuttamisessa päättäjät näyttävät omalla toiminnallaan, puheillaan ja kasvoillaan esimerkkiä. Meillä täytyy olla nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle ja rasismille.
  • Kaupungin kovassa kasvussa on tärkeää vaalia ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa asuinalueensa kehittämiseen. Meille sosialidemokraateille on aina ollut tärkeää saada jokaisen ääni kuulumaan. Osallisuuden ja demokratian vahvistaminen ovat tämän ajan suuria kysymyksiä, joilla torjutaan myös eriarvoisuuden kasvua, populismia ja ääriliikkeitä.

Hyvät ystävät,

Kasvun ja muutoksen keskellä minun Helsinkini on edelleen ihmisen kokoinen kaupunki. Se on valtava rikkaus, jota kaupungin pitää vaalia. Täällä on naapurustoja, joissa pidetään huolta toinen toisistaan. Siivous- ja kirpparipäivät keräävät koko kaupunginosan ihmiset yhteen.

Pormestarina haluan myös tehdä töitä Helsingin työntekijöiden luottamuksen eteen. Hyvä arki tarkoittaa vanhemmalle lapsen viemistä tutun varhaiskasvatustyöntekijän hoteisiin, tai koulukeittäjälle päivän aloittamista ennen kukonlaulua ja kotihoidon työntekijälle hyvä arki tarkoittaa, että ehtii syödä lounaan kotihoidon käyntien välissä. Hyvä arki rakentuu kaupungin työntekijöiden panoksesta ja sitoutumisesta. Sitä pitää myös kaupungin päätöksentekijöiden arvostaa.

Helsingin äänen on kuuluttava myös valtakunnan päätöksenteossa. Pääkaupunkiseutu on Suomen kasvun veturi ja kunkin maan hallituksen on tuettava pääkaupunkiseudun kestävää kasvua. Se edellyttää hyvää yhteistyötä valtion ja suurten kaupunkien välillä. Se edellyttää myös Helsingin pormestarilta aloitteellisuutta ja julkisuudessa näkymistä.

Hyvät toverit,

Olen omalla polullani oppinut, että vaalit voitetaan joukkovoimalla ja -työllä. Ja ennen kaikkea hyvällä fiiliksellä! 

Siksi lupaan omalta osaltani pormestariehdokkaana viedä koko puolueen kuntavaalikampanjaa eteenpäin hyvää yhteishenkeä ympärille luoden ja kaikkia ehdokkaita tukien. Vaalit voitetaan silloin, kun jokainen ehdokas pystyy parhaaseen mahdolliseen suoritukseensa ja siksi haluan jo nyt onnitella kaikkia tänään kuntavaaliehdokkaiksi nimettäviä – yhteistyöllä lähdemme tavoittelemaan vahvaa luottamusta helsinkiläisiltä!

Hyvät ystävät,

Olen valmis tekemään parhaani puolueen menestyksen eteen vuoden päästä koittavissa kuntavaaleissa. 

Haluan toimia uusina kasvoina Helsingille. Tässä pyydän teidän jokaisen tukeanne. Tämä työ tehdään yhdessä!

Jaa kirjoitus