Pääkaupunkiseudun julkinen liikenne tarvitsee valtion tukea

Kaupunkiseuduilla kannetaan suurta vastuuta Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemisestä. Jotta kunnianhimoinen tavoite hiilineutraalisuudesta 2035 vuoteen mennessä toteutuu, kaupungeilla täytyy olla riittävät resurssit toteuttaa uusia raideliikenteen hankkeita. Siksi suurten kaupunkiseutujen MAL- eli maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimuksiin tulisi ohjata nykyistä enemmän valtion rahoitusta.

– Meidän tulee vastata kaupunkiseutujen tulevaisuushaasteisiin entistä pontevammin niin ilmastokysymyksissä kuin kaupunkikehityksessä. Valtion rahoituksen kasvattaminen MAL-sopimusten kautta olisi luonteva keino tukea kaupunkien asuntorakentamista ja lisätä joukkoliikennettä, painottaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Lisätuelle on akuutti tarve erityisesti liikennesektorilla. Helsingin seudun joukkoliikenne on koronavirustilanteen seurauksena ajautunut ongelmiin. HSL:n taloustilanne on huonoissa kantimissa vähentyneiden lipputulojen vuoksi. 

 – HSL:n taloutta ei pidä lähteä paikkaamaan lippujen hintojen korotuksilla, joka pahimmillaan vähentäisi entisestään joukkoliikenteen käyttäjämääriä. 1,5 miljoonan asukkaan pääkaupunkiseutu tarvitseekin myös valtion tukea, jotta HSL:n talous saadaan kestävälle pohjalle, linjaa Eveliina Heinäluoma.

 Keskusta ehdotti viime viikolla MAL-sopimuksista luopumista ja siirtymistä maakunnallisiin sopimuksiin. Tämä tarkoittaisi toimivaksi todetusta mallista luopumista ja sirpaleisen tukiviidakon synnyttämistä. Tämä ei ole kenenkään osapuolen kannalta järkevää.

 – Toimivaa konseptia on tässä ajassa viisasta vahvistaa. Siksi ehdotan, että MAL-sopimuksien valtion rahoituksen osuutta vahvistetaan, päättää Eveliina Heinäluoma.

Jaa kirjoitus