Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lipputulot tippuneet jopa 70 %

Koronakriisi on vaikuttanut lähes kaikkiin yhteiskuntamme osiin. Yksi vähemmän julkisessa keskustelussa ollut koronakriisin uhri on pääkaupunkiseudun joukkoliikenne. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat tippuneet kevään aikana dramaattisesti ja lipputulojen menetykset ovat jopa 70 prosenttia.

HSL-alueen kunnilla on sopimus joukkoliikenteen rahoituksesta, jonka perusteella kunnat maksavat puolet ja lipputuloista kerätään toiset puolet alueen liikenteen järjestämisen kustannuksista. Lipputulojen tippuessa merkittävästi on jäljellä vain huonoja vaihtoehtoja: lippujen hinnan korotukset, palvelutason heikennykset tai kuntien tuen nosto.

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosien aikana panostettu merkittävästi joukkoliikenteen tarjonnan lisäämiseen. Metro on laajentunut Espoon puolelle, poikittaisliikenteeseen on tuotu uusia runkobussilinjoja ja uusia pikaraitioteitä suunnitellaan kovaa vauhtia. Tämä on ollut oikea valinta väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Kiihkeinä investointivuosina lippujen hinnat on haluttu pitää pääkaupunkiseutulaisille kohtuullisina. HSL-alueella on pyritty lisäämään joukkoliikenteen käyttäjämääriä ja siksi investointikustannuksia ei ole toistaiseksi haluttu siirtää suoraan lippujen hintoihin.

Jos HSL-alueella jouduttaisiin siirtämään korona-ajan lipputulomenetykset suoraan lippujen hinnan korotuksiin, on pelkona, että matkustajamäärät vähenevät. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen: käyttäjämäärien laskiessa entisestään, joudutaan jäljelle jäävien käyttäjien lippumaksuja korottamaan. HSL on jo nyt tehnyt tarvittavia sopeutumistoimia säästöjen aikaansaamiseksi ja joukkoliikenteessä on siirrytty huhtikuun lopusta alkaen kesäaikatauluihin.

Tästä syystä pidän erittäin tärkeänä, että hallitus ja liikenneministeri Harakka tulevat apuun huomioimalla sekä HSL-alueen että koko maan joukkoliikenteen neljännessä lisätalousarviossaan ja valtio korravaisi tämän vuoden lipputulojen menetyksiä. Tämä takaisi HSL-alueen toimijoille riittävän ajan mukautua tilanteeseen ja houkutella matkustajat takaisin joukkoliikenteen pariin.

Jaa kirjoitus