On Pisaran aika!

Seuraavan hallituksen pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä pääkaupungin tasapainoiselle kehitykselle. Koko maan raideliikenteen toimivuus vaatii Helsingin ratapihojen uudelleenjärjestelyn ja tämä taas edellyttää päätöstä Pisararadasta.


Helsinki on kasvanut viime vuosina ennätysvauhtia, keskimäärin 7 000 asukasta ja parhaimmillaan lähes 9 000 asukasta vuodessa. Viimeksi vastaavaa kasvua on nähty 1960-luvulla. Voimakas kasvu haastaa myös kansallisen politiikan. Miten huolehdimme siitä, että koko Suomessa pystytään huolehtimaan riittävistä peruspalveluista ja kasvaville kaupunkiseuduille luodaan mahdollisuudet huolehtia asukkaistaan ja talouskasvun edellytyksistä?

Hallituksen tulisi nimetä erityinen metropoliyhteistyöstä vastaava ministeri.

Kaupunkien vetovoimaan vaikuttavat useat tekijät. Koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinoiden monipuolisuus ovat keskeisessä asemassa, kun ihmiset pohtivat asuinpaikkaansa. Kasvulla Suomi pärjää ja seuraavan hallituksen onkin kyettävä panostamaan kasvavien kaupunkiseutujen kehitykseen.

Uudelta hallitukselta odotetaan vahvaa metropolipolitiikkaa, joka antaisi tälle koko Suomelle tärkeälle alueelle mahdollisuudet kilpailla siinä sarjassa, jossa Tukholman, Kööpenhaminan ja Hampurin metropolit toimivat.

Hallituksen tulisikin nimetä erityinen metropoliyhteistyöstä vastaava ministeri, joka voisi auttaa löytämään alueen kuntien kanssa yhdessä ratkaisuja kohtuuhintaiseen asumiseen, ympäristölle välttämättömiin raideyhteyksiin vahvistamiseen ja myös kulttuurin tukemiseen.

Suomen kasvun veturin, pääkaupunkiseudun kannalta keskeisin päätös on Pisararadan toteuttaminen. Helsingin kantakaupungin alle suunniteltu rautatietunneli veisi lähiliikenteen junat maan alle ja purkaisi päärautatieaseman ruuhkaa. Julkisuudessa on puhuttu paljon Turun tunnin junan, Suomi-radan ja itään suuntautuvan raideyhteyksien parantamisesta. Nämä kaikki edellyttävät Pisararadan toteuttamista, jotta raidekapasiteettia vapautuu uusille junavuoroille.

On Pisaran aika!

Julkaistu Demokraatissa 9.4.2019

Jaa kirjoitus