Nuorten kulttuuripassi otettava käyttöön

Suomen hallitus ja eduskuntapuolueet käyvät uudessa työryhmässä läpi Suomen turvallisuustilanteen muuttumisen aiheuttamia tarpeita. SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma esittää, että työssä arvioidaan myös kulttuurin mahdollisuudet tukea kriisinkestävyyttä ja on jättänyt kriisinkestävyydestä ja nuorten aikuisten kulttuurituesta kirjallisen kysymyksen.

– Kulttuurielämä on merkittävässä roolissa aina kun pyritään vaikuttamaan ihmisten mieliin ja sydämiin. Kautta aikojen on kriisien aikana toisaalla levitetty valheita, toisaalla laulaen ja soittaen vahvistettu taistelutahtoa. Elävän kulttuuriperinnön voimaa on myös Venäjän hyökkäyssodan myötä käytetty hyvän puolustamiseksi, kun Ylioppilaskunnan laulajien johdolla suuri määrä suomalaisia lauloi Finlandia-hymniä Tehtaankadulla osoittaakseen tukea Ukrainalle, Heinäluoma painottaa.

Minkä tahansa yhteiskunnallisen hyvän voi toki väittää tukevan resilienssiä. Kuitenkin kulttuuri on se väline, jota kaikki konfliktin osapuolet ovat aina hyödyntäneet. Jo Suomen kestävän kasvun ohjelmassa todettiin kulttuurin olevan tärkeässä roolissa henkisessä jälleenrakennuksessa koronan jäljiltä. Nyt käsissämme on aivan toisen mittakaavan kriisi.

– Yhteiskuntalukutaito, kyky ymmärtää toista ihmistä vaatii yhä enemmän aikana, jolloin informaatiovaikuttamisella pyritään kylvämään eripuraa ja hätäännystä yhteiskuntaan. Kulttuurin antama yhteisyyden, merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemus auttaa ihmisiä sitoutumaan yhteisiin eurooppalaisiin ponnistuksiin. Se rakentaa luottamusta ja solidaarisuutta tavalla, joka kestää myös matkalla sattuneita väärinymmärryksiä sosiaalisessa mediassa, Heinäluoma alleviivaa.

Nuorille aikuisille kulttuuripassi

Useassa Euroopan maassa, kuten Espanjassa on otettu käyttöön nuorille aikuisille suunnattu kulttuuripassi. Nuorten saaman kulttuuripassin arvo Espanjassa on 400 euroa ja se tulee käyttää vuoden sisään. Passin tarkoituksena on helpottaa nuorten pääsyä kulttuurin pariin sekä vähentää koronapandemian kulttuurialalle aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia.

– Vastaavalle mallille voisi löytyä kysyntää myös Suomessa. Nuoret ovat eläneet herkän vaiheen elämässään niin, ettei ole tullut mentyä mihinkään. Kulttuuripassin käyttöönotto toimisi yhtenä tapana elvyttää kulttuuria sekä kannustaisi nuoria ottamaan osaa kulttuuritoimintoihin. Tästä syystä kysyn hallitukselta, tulisiko kulttuuripassin kaltainen etu taata nuorille Suomessakin? Heinäluoma päättää.

Jaa kirjoitus