Marinin hallitus huolehtii ettei kunnista tai koulutuksesta leikata

Hallitus on saanut päätökseensä historiallisen pitkät puoliväliriihineuvottelut. Vaikeuksista huolimatta on todettava, että tuloksen syntyminen ja hallituksen taipaleen jatkuminen oli koko Suomen kannalta tärkeä asia. Onnistunut koronakriisin hallinta edellyttää leveitä harteita, jotka vain toimintakykyinen hallitus omaa. On myös tärkeää, että hallitus pääsi sopeuttamistoimista yhteisymmärrykseen.

– Hallituksen linja on, että otettu velka maksetaan suunnitelmallisesti takaisin. Vastuullinen taloudenpito ja heikoimmista huolehtiminen ovat hallituksen loppukautta määrittävät päälinjat, taustoittaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. – Pidän tärkeänä sitä, että yhteiskunnan jälleenrakennusta ei tehdä pienituloisten, työttömäksi jääneiden tai nuorten kustannuksella.

Kuntien valtionosuuksien taso on noussut ja nousee edelleen

Riihessä päätettiin, että kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien tasoa nostetaan kehyksissä vuosina 2022 ja 2023 yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Samalla tulevien hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa nostetaan n. 130 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin tehdään lisäksi normaali indeksikorotus kunnille. Valtionosuuksien taso on noussut ja nousee tämän hallituksen toimesta jokaisena hallitusvuotena.

– Valtionosuuksien tason korotukset mahdollistavat sen, että kuntalaisten palveluista, kuten koulujen luokkako’oista tai nuorten harrastusmahdollisuuksista ei tarvitse tulevina vuosina joustaa. Tämä on kunnille tärkeä viesti. Kuntia on tuettu koronan aikana merkittävästi, eikä tätä tukea leikata pois, sanoo Heinäluoma.

Leikkauksia ei kohdisteta nuoriin tai mielenterveyspalveluihin

Hallitus päätti riihessä 370 euron sopeutuksista vuodelle 2023. SDP piti tärkeänä, että näihin leikkaustoimiin eivät kuuluu leikkaukset nuorilta tai terveyspalveluihin. Päinvastoin hallitus vie jo aiemmin päätetyn mukaisesti eteenpäin harrastustakuuta, jossa jokaiselle nuorelle taataan harrastus ja heikosti pärjääville kouluille suunnataan lisätukea tasavertaisten oppimismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Paljon puhuttu terapiatakuu toteutetaan osana sote-uudistuksen hoitotakuuta. Koronakriisi on lisännyt mielenterveysongelmia – huoli terveydestä ja toimeentulosta kuormittavat ihmisten mieliä. Siksi on tärkeää, että hallitus panostaa erityisesti mileenterveyspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn nopeuttamiseen suunnataan yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022. Tämä on osa hallituksen mielenterveysstrategiaa, jonka tavoitteena on hoitoon pääsyn nopeutus, palvelujen oikea-aikaisuus sekä laatu.

Työllisyyttä vahvistetaan

Hallitus päätti riihessä myös työllisyyttä vahvistavasta työllisyyspalveluiden siirrosta kuntien vastuille. Lisäksi työllisyyttä tulevat edistämään merkittävät TKI-panostukset. Täydennys kun tiedossa.

– Pidän tärkeänä, että hallitus vie työministeri Haataisen johdolla eteenpäin jo käynnistettyjä merkittäviä työllisyysuudistuksia, joissa mm. työllisyyspalvelut tuodaan pohjoismaiselle tasolle, yrityksiä kannustetaan työllistämään palkkatuen avulla sekä osatyökykyisten työllistämistä edistetään, Heinäluoma päättää.

Jaa kirjoitus