Lisää asunto-osuuskuntia Suomeen

Asuntopolitiikan tulevaisuutta kasvukeskuksissa varjostaa yksi keskeinen trendi. Asuntorakentaminen ei pysy kasvavan asuntojen kysynnän perässä ja tämä johtaa asuntojen hintojen ja vuokrien nousuun kasvualueilla. Tilanne johtaa herkästi alueiden eriytymiseen. Lisäksi työvoiman liikkuminen sinne, missä työtä olisi tarjolla, voi vaikeutua. Tämä puolestaan on uhka koko maan talouden ja yritysten kasvun edellytyksille.

Yksi keskeinen teko alueiden eriytymisen pysäyttämiseksi on varmistaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon riittävyys. Pellervon taloustutkimus PTT:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan yksi keino lisätä asumisen kohtuuhintaisuutta olisi vahvistaa asunto-osuuskuntien toimintaedellytyksiä ja sitä kautta niiden yleisyyttä.

Asunto-osuuskunta tarkoittaa omistusasumisen ja vuokra-asumisen rinnalla olevaa, voittoa tavoittelematonta asumisen mallia. Malli perustuu asukkaiden yhteiseen omistukseen, hallintaan, vastuuseen ja yhteisölliseen asumiseen. Asunto-osuuskunta -malli soveltuu hyvin esimerkiksi yhteisöllisyyttä toivoville kotitalouksille, jotka haluavat jakaa kiinteistön hoitoon liittyviä vastuita. PTT:n tutkimuksen mukaan etenkin eläkeikää lähestyvät ovat kiinnostuneet uusista asunto-osuuskunnista. Myös pieni- ja keskituloisille asunto-osuuskunta voisi olla toimiva ja edullisempi välimalli omistusasumisen ja vuokra-asumisen väliltä.

Tällä hetkellä Suomessa osuuskuntia löytyy noin 50 ja uusia hankkeita on vireillä ympäri maan. Osuuskuntien yleistymistä hidastavat kuitenkin sääntelyn puute, rahoituksen saamisen hankaluus asumismuodon vakiintumattoman aseman vuoksi sekä ihmisten vähäinen tietoisuus asumismuodosta. Asunto-osuuskunnille tulisi lainsäädännön avuin taata riittävä turva, kuten asunto-osakeyhtiöille. Lisäksi kaavoitusvaatimukset, rahoituksen ja takuiden saatavuus, tulisivat olla selkeytettyjä.

Asunto-osuuskunnan potentiaali asuntopoliittisena työvälineenä on syytä selvittää ympäristöministeriön toimesta. Sosiaalisen asumisen osuuskuntamallin käyttöönoton edistämistä lainmuutoksin on esittänyt myös eduskunnan tarkastusvaliokunta jo vuonna 2018. Nyt olisi aika viedä tämä esitys toteutukseen.

Jaa kirjoitus