Lähiöohjelma tuo myös Helsinkiin parannuksia

Jo 1,5 miljoonan suomalaisen koti sijaitsee lähiössä. Tällaisia asuinalueita on esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Helsingissä paljon – Esimerkiksi Pitäjänmäki, Malmi ja myös kotini Myllypuro.

Lähiöt ovat monille asukkailleen monipuolisia palveluita tarjoavia, rauhallisia asuinalueita. Olen itse erittäin tyytyväinen esimerkiksi Myllypuron runsaisiin ulkoilumahdollisuuksiin sekä liikunta- ja kulttuurimyllyyn. Tästä huolimatta tutkimusten valossa lähiöt ovat eriytyneet muista alueista esimerkiksi asukkaiden tulojen, oppimistulosten ja terveydellisten erojen osalta. Hyvinvoivempien alueiden ja lähiöiden välinen segregaatio on huolestuttavasti kasvanut myös Helsingissä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnitti asiaan huomiota vuonna 2018 mietinnössään asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Tarkastusvaliokunta totesi, että Suomessa olisi tarvetta kattavalle, vaikuttavalle ja yli hallinnonalojen ulottuvalle yhteistyölle lähiöiden kehittämiseksi.

Toimeen on tällä hallituskaudella ryhdytty. Vuonna 2020 käynnistettiin poikkihallinnollinen, kolmevuotinen lähiöohjelma. Sen avulla lähiöitä ympäri Suomen kehitetään kokonaisvaltaisesti ja segregaatiota eli eriytymistä ehkäisten. Ohjelmalla tähdätään pitkäjänteiseen lähiökehittämiseen, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia, alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä palveluiden ja asumisen hyvää tasoa edistetään.

Ohjelmalla tuetaan paikallisia lähiöhankkeita sekä myös aiheeseen liittyvää tutkimusta yhteensä yli 60 miljoonalla eurolla. Hankkeita toteutetaan 13 kaupungissa ja 11 tutkimuslaitoksessa.

Helsingin alueista Malmi, Mellunkylä, Malminkartano sekä Kannelmäki ovat mukana lähiöohjelmassa. Näistä monen alueen kehittämisen keskiössä on asuinympäristöjen toimivuuden, kaikenikäisten viihtyisyyden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta kehitetään. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi Mellunkylässä metroasemien kävely-ympäristön ilmeen parantamista sekä Malminkartanossa ja Kannelmäessä juna-asemien ympäristöjen kohentamista. Lisäksi kaikilla alueilla kehitetään Me-koulutoimintaa lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Segregaation ehkäisy on koko kaupunkia hyödyttävä asia. Hyvinvoivat lähiöt parantavat kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana ja lisäävät alueiden välistä yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti kestäviä alueita, joilla asuminen ja elämä arjessa olisi kaikille mielekästä ja hyvää.

Jaa kirjoitus