Koulutus avaa ovia tulevaisuuteen

Suomen yksi tärkeimpiä voimavaroja on koulutus ja tulevaisuuden kasvu perustuu korkeatasoiselle osaamiselle sekä uusille innovaatioille.

Koulutuksella ja oppimisella on valtaisa merkitys lapsen ja nuoren pärjäämiselle. Varhaiskasvatuksessa lapsi hankkii itselleen taitoja, joiden avulla koulupolun aloittaminen on helpompaa. Suomalainen peruskoulu on onnistunut rakentamaan lapsille ja nuorille tasa-arvoisen ja vahvan osaamispohjan, jonka avulla oppimistuloksemme ovat maailman parhaimpia.

Kansanedustajana tekisin töitä koulutuksen puolesta:

  • kaikille maksuton varhaiskasvatus
  • peruskoulun tasa-arvorahan lisääminen
  • nurisotakuuta vahvistetaan

Koulutus avaa toden teolla ovia, tuo valmiuksia kohdata haasteita ja parantaa mahdollisuuksia pärjätä työelämässä. Haluan kansanedustajana vahvistaa suomalaista opetusta ja osaamista. Yksi tulevien vuosien tärkeimmistä tulevaisuusuudistuksista on oppivelvollisuusiän nostaminen ja maksuttoman toisen asteen toteuttaminen.

Se tarkoittaa sitä, että jokaisen nuoren on mahdollista saada lukio- tai ammatillinen koulutus, eikä yhdenkään nuoren tarvitse maksaa oppikirjoista tai opiskelumateriaaleista. Työelämä on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Nykyään peruskoulu ei mahdollista työelämässä pärjäämistä samalla tavalla kuin aiemmin.

Samaan aikaan on vahvistettava koulujen tasa-arvoa. Koulujen väliset erot ovat esimerkiksi Helsingissä kasvaneet. Tämä kehitys pitää pysäyttää. PISA-tulosten lasku, osaamiserojen kasvu ja maahanmuuton mukanaan tuomat kysymykset korostavat tarvetta lisätä erityistukea kouluille ja eriytymisen ehkäisyyn.

Nuorisotakuun tavoitteena on, että jokaisella nuorella on näkymä tulevaisuuteen ja polku koulutukseen tai työelämään. Yksikään nuori ei saa jäädä tyhjän päälle. Haluan vahvistaa nuorisotakuuta ja varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus kouluttautua ja työllistyä.

Koulutukseen panostaminen kannattaa, sillä se vahvistaa yhteiskunnan menestysmahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisen ehkäisyyn meneviä kuluja. Siksi olen valmis kansanedustajana lisäämään koulujen tasa-arvorahoitusta sekä takaamaan jokaiselle nuorelle lukio- tai ammatillisen asteen koulutuksen.

Jaa kirjoitus