Kokoomuksen esitys työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi on laiha ja samalla yhteiskunnan kannalta tuhoisa

Kokoomus ehdottaa julkisen talouden tervehdyttämiseksi – tässä hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa – työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista. Esitys tuntuu hyvin ristiriitaiselta ajassa, jossa moni suomalainen ja Suomessa työskentelevä on tullut yt-neuvottelujen myötä irtisanotuksi. Ensin olisi syytä hoitaa tontti omalla maalla kuntoon.

Työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi kokoomus esittää työlupaprosessien nopeuttamista ja saatavuusharkinnasta luopumista. Nykyisin 4-8 kuukautta kestäviä prosesseja ehdotetaan lyhennettäväksi kahden viikon mittaisiksi sellaisille yrityksille, jotka ovat hakeneet etukäteen sertifikaatin. Näiden yritysten tulisi sitoutua maksamaan työehtosopimusten mukaista palkkaa ja raportoimaan viranomaiselle toiminnastaan.

Kokoomus esittää ratkaisua ongelmaan, johon on jo ratkaisu. Saatavuusharkinta ei muodosta tälläkään hetkellä estettä ulkomaisen työvoiman nopealle rekrytoinnille aloilla, joilla on osoittaa tarve työvoiman vahvistamiselle ulkomailta. ELY-keskusten tekemät vuosittaiset tehtävä-, alue- ja alakohtaiset poikkeukset mahdollistavat harkinnan ohittamisen jo nyt. Esimerkiksi erityisasiantuntijat ovat kokonaan vapautettuja saatavuusharkinnasta.

Työperäisen maahanmuuton pitää olla Suomelle kannattavaa. Työperäisiä oleskelulupia ei myönnetä siksi, että ulkomaalainen saisi töitä, vaan siksi, että ulkomaalaisen työnteko hyödyttää Suomea. Suomen ei kannata myöntää sellaisia työperäisiä oleskelulupia, joissa on merkittävä riski, että työntekijä jää suhteellisen nopeasti työttömäksi tai vajaasti työllistyneeksi.

Tästä syystä toisin kuin kokoomus, SDP ei kannata saatavuusharkinnasta luopumista. Saatavuusharkinta tukee sosiaalisesti oikeudenmukaista työperäistä maahanmuuttoa. Käytännössä kaikki maat kontrolloivat rajan takaista maahanmuuttoa vastaavilla käytänteillä. Ruotsi ainoana EU- ETA- ja OECD-maista on luopunut kokonaan saatavuusharkinnasta. Ruotsissa päätöksestä on koitunut paljon ei-toivottuja seurauksia, kuten rikollisuutta, laitonta kauppaa sekä ihmiskaupan lisääntymistä. Työperäistä maahanmuuttoa on hyödynnetty naapurissamme saatavuusharkinnan puutteen vuoksi humanitäärisen maahanmuuton väylänä.

Kokoomus myös esittää lupaprosessien sujuvoittamiseksi uuden kansainvälisen viraston perustamista. On tärkeää, että sujuvoittamiseen kiinnitetään huomiota, siitä olemme yhtä mieltä. Yli neljä kuukautta kestäviä prosesseja on syytä nopeuttaa. Uuden viraston perustaminen ei kuitenkaan olisi kovin nopea toimi. Työministeriössä on uuden byrokratiakerroksen sijaan etsitty nykyisestä järjestelmästä mahdollisia pullonkauloja, jotta työlupaprosesseja voitaisiin nopeuttaa. Näitä on löytynyt ja toteutettavissa olevia asioita kiirehditään.

Jaa kirjoitus